Boswellia ved kreft

Boswellia er en plantefamilie med blant annet busker og trær. Boswellia-ekstrakt hevdes å kunne virke positivt på flere sykdomstilstander.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskning på Boswellia ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Boswellia er en plantefamilie med flere underarter, blant annet mange tropiske trær og busker som vokser i Asia, Afrika og Midtøsten. For medisinske formål brukes hovedsakelig harpiksen. Ekstrakt av boswellia har blitt brukt oralt, topisk og som aromaterapi. Ekstraktene hevdes å hemme inflammatoriske prosesser, inneha kreftforebyggende egenskaper og muligens være effektiv mot perifokalt ødem i hjernekreft, strålingsindusert dermatitt og andre inflammatoriske tilstander.

In-vitro eksperimenter har funnet anti-inflammatoriske effekter, antiproliferative effekter (hemmer cellevekst) og apoptotisk effekt (effekt på celledød) av syrer fra boswellia.

  • Hjernesvulster: Til tross for noen positive foreløpige data, kan det ikke trekkes noen faste konklusjoner om effekten av oralt administrerte Boswellia-ekstrakter på peritumouralt hjerneødem eller hjernesvulster (to kontrollerte og tre små ukontrollerte studier)
  • Strålingsdermatitt: Det er ikke tilstrekkelig data (en RCT, n = 114) for å fastslå effekten av Boswellia-holdige kremer på strålingsdermatitt

Boswellia-ekstrakter tolereres generelt godt, bivirkninger involverer hovedsakelig mage-tarmsystemet og huden.

Farmakokinetiske studier har antydet hemmende effekter av Boswellia-syrer på cytokrom P450-isoenzymer og P-glykoprotein, men disse studiene gir ingen vurdering av risikoen for legemiddelinteraksjoner hos mennesker så langt.

Opplysninger om hoveddokument:

Ellen Conte and the CAM Cancer Consortium. Boswellia spp [online document]. February 20, 2021.

Last updated and revised in February 2021 by Ellen Conte.
Last updated in September 2018 by Ellen McDonell.
"Is it safe?" part updated in July 2015 by Christoph Ritter and Markus Horneber.
Assessed as up to date in January 2015 by Barbara Wider.
Fully updated and revised in January 2013 by Gabriele Dennert.
Fully updated and revised in October 2011 by Gabriele Dennert.
Fully updated and revised in November 2009 by Gabriele Dennert.
First published in November 2005, authored by Gabriele Dennert.

Mulig risiko ved bruk av Boswellia

Bivirkninger: Boswellia anses generelt som trygt (Efferth 2020). Maksimal tolerert dose er ikke fastslått, men doser så høye som 4200 mg/dag resulterte ikke i noen alvorlige bivirkninger (Kirste, 2011). Kliniske studier av Boswellia har rapportert at uønskede hendelser (AE) er uvanlige og milde i alvorlighetsgrad; (Ammon 2002; Janssen 2000; Streffer 2001; Böker 1997; Togni 2015) Rapporterte bivirkninger er hovedsakelig gastrointestinale eller hudreaksjoner. Kliniske studier av bruk for ikke-kreftindikasjoner har også funnet at Boswellia-ekstrakter er trygge (Yu 2020, Efferth 2020).

Kontraindikasjon: Graviditet og amming - ingenting er kjent om teratogenisitet og mulige effekter av Boswellia-ekstrakter på spedbarn som ammes. Boswellia er også kontraindisert i tilfeller av kjent allergi mot Boswellia eller komponenter av disse ekstraktene..

Interaksjoner: Funn fra en in vitro-studie av ekstrakter av ulike Boswellia spp viste mindre hemmende effekter på CYP-enzymene 1A2 og 2D5, samt en moderat hemming av enzymene 2C8, 2C9, 2C19 og 3A4 (Frank 2006). En annen in vitro-studie viste en konsentrasjonsavhengig modulering av P-glykoprotein (P-GP) funksjon i ulike cellesystemer. Graden av P-GP-hemming varierte med typen Boswellinsyre som ble studert.

Inhibering av P-GP ved blod-hjernebarrieren hos mennesker virker usannsynlig, siden plasmanivåene av boswellisk syre etter oral administrering er lavere enn konsentrasjonene som brukes in vitro. På den annen side kan hemmende effekter på P-GP av tarmslimhinnen tenkes som et resultat av de høyere intraluminale konsentrasjonene av Boswellic syrer ved oral påføring (Weber 2006). 
Generelt, selv om disse resultatene kan tyde på hemmende effekter av Boswellia-komponenter på CYP450-enzymer og P-glykoprotein, representerer de bare anekdotiske bevis basert på cellesystemer, og utelukker dermed noen sikre konklusjoner med hensyn til den kliniske relevansen av potensielle interaksjoner.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: