Biofeedback ved kreft

Biofeedback handler om å tolke signaler fra kroppen, med den hensikten at en pasient skal kunne regulere responsene selv.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskning på Biofeedback ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Biofeedback innebærer bruk av instrumentering for å overvåke, forsterke og gi tilbake informasjon om fysiologiske responser slik at en pasient kan lære å regulere disse responsene.

  • Det foreligger noen bevis fra to RCT-er av god størrelse og en kohortstudie på at biofeedback kan forbedre tarm-/anorektalfunksjonen for endetarmskreftpasienter.
  • Det foreligger også bevis, dog fra et svært lite antall studier (alle med små prøvestørrelser eller andre begrensninger) for effekten av biofeedback på angst (n=1), smerte (1 SR, 1 RCT), kvalme (n=1), immunfunksjon (n=1), tretthet (n=1), talekvalitet (for laryngektomerte pasienter, n=1), eller perifer nevropati (n=1).
  • Dokumentasjonen for biofeedback for kontinens ved prostatakreft (n=2) er motstridende og begrenset på grunn av små prøvestørrelser.
  • Positive effekter av biofeedback er kanskje ikke annerledes enn avslapningsterapi (n=1)

Biofeedback anses å ha få negative effekter.

Opplysninger om originaldokument:

Ava Lorenc, Helen Cooke, CAM Cancer Consortium. Biofeedback [online document]. November, 2020.

 

Mulig risiko ved bruk av biofeedback

Biofeedback ser ut til å ha et godt sikkerhetsresultat (Ernst et al. 2008).

Bivirkninger: Ingen kjente bivirkninger er rapportert i studiene som danner grunnlaget for denne oppsummeringen.

Kontraindikasjon: Det er reist spørsmål om hvorvidt bruk av biofeedback kan være uheldig for personer som har psykiatriske lidelser (Ernst et al. 2008).

Interaksjoner: Ingen kjente

Advarsler: Ingen kjente. Noen pasienter har meldt at biofeedback kan være litt tungvint og ubeleilig å bruke samtidig med at man gjennomgår behandling med cellegift (Burish and Jenkins 1992).

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: