Aloe vera ved kreft

Aloe vera er et plantemiddel som sies å kunne være nyttig for et bredt spekter av problemer.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskning på Aloe Vera ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Aloe vera er en kaktuslignende plante, og gel fra bladene samt juice brukes ved en lang rekke problemer. I onkologi påføres Aloe vera lokalt for strålingsinduserte hudproblemer, oral submukosal fibrose (en precancerøs tilstand) og kjemoterapi-/stråleindusert betennelse i fordøyelseskanalen.

Støttende/ lindrende omsorg

  • Strålingsinduserte hudproblemer: To systematiske oversikter (n=7; n=4) og ytterligere tre randomiserte kontrollerte studier (RCT) har motstridende resultater og mange begrensninger.

  • Strålingsindusert munnslimhinnebetennelse: Selv om systematiske oversikter ikke er konklusive, tyder moderate bevis fra tre RCTer på at Aloe vera munnvann er like gunstig som vanlig munnvann ved hode- og nakkekreft, pediatrisk leukemi og kjemoterapi-indusert stomatitt ved leukemi.

  • Strålingsindusert proktitt: Bevis fra to randomiserte kliniske studier av høy kvalitet tyder på at Aloe vera-salve kan forbedre noen symptomer sammenlignet med placebo.

Forebygging

  • Oral submukosal fibrose: Selv om topisk Aloe vera har vist noen positive resultater sammenlignet med konvensjonell behandling, er disse funnene begrenset av de metodiske begrensningene i forsøkene.

Antikreftbehandling

Oral Aloe vera-juice har blitt testet som en anti-kreftbehandling, men studier er for innledende og foreløpige til å si om den er effektiv.

Tallrike bivirkninger er registrert, men de er generelt milde og reversible. Oral bruk kan føre til abort.

Informasjon om originaldokumentet: 

Ava Lorenc, Edzard Ernst, CAM Cancer Consortium. Aloe vera [online document]. December 12, 2020.

Fully updated and revised in November 2020 by Ava Lorenc
Fully updated and revised in September 2018 by Ava Lorenc
Fully updated and revised in March 2013 by Edzard Ernst. 
Summary first published in July 2011, authored by Edzard Ernst.

Mulig risiko ved bruk av Aloe vera ved kreft

Bivirkninger
Tallrike bivirkninger er registrert, men generelt sett regnes disse som milde og reversible (Ulbricht 2007). Lokal bruk: allergiske reaksjoner, forsinket tilheling av dype sår. Oral bruk: irritasjon av og skade på tarmslimhinnen, tarmsmerter, oppkast, diaré, katartisk tykktarm, væske- og elektrolytttap, nyresvikt, fototoksisitet og overfølsomhetsreaksjoner (Guo 2016).

Kontraindikasjoner
Oral: graviditet (oral administrering kan forårsake abort), tarmobstruksjon eller betennelse.

Interaksjoner
Oral: økt effekt av antiarytmika, hjerteglykosider, diuretika og steroider (Ulbricht 2007).

Advarsel
Basert på dyrestudier er det mistanke om at oral bruk av Aloe vera kan fremme tykktarmskreft (Yokohira 2009, Bodreau 2013, Peng 2019, Peng 2020), selv om en påfølgende studie med Aloe vera-ekstrakt uten latekskomponenten (som fjerner noen mutagene komponenter (Guo 2014)) hadde ingen toksikologiske funn etter 13 uker (Sehgal 2013). Det er også mistanke om at lokal bruk kan forsterke induksjonen av hudkreft med ultrafiolett lys (fotokarsinogenesstudie av aloe vera).

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: