Rødkløver ved kreft | NAFKAM

Rødkløver ved kreft

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Rødkløver er en medisinsk urt som inneholder flavonoider, kumariner, coumestaner og isoflavoner.
  • Rødkløver har blitt hevdet å være effektiv for behandling av hormonsensitive kreftformer, og for å redusere hetetokter hos kvinner som opplever tidlig overgangsalder som en konsekvens av kreftbehandlingen.
  • Den tilgjengelige dokumentasjonen for effekt av rødkløver hos kvinner med brystkreft og eggstokkreft er utilstrekkelig.
  • Det mangler per i dag dokumentasjon på om bruk av rødkløver til kvinner med kreft er trygt eller innebærer risiko. Generelt ser rødkløver ut til å være trygt å bruke hos kvinner uten kreft, men man kan ikke utelukke risiko for interaksjoner ved bruk av rødkløver og andre urter eller legemidler.

Rødkløver (Trifolium pratense) er en medisinsk urt som inneholder flavonoider, kumariner, kumestaner og isoflavoner. Rødkløver finnes både i produkter som skal spises og som hudkremer. Rødkløver har blitt hevdet å være effektiv for behandling av hetetokter, osteoporose og hjerte-/karsykdommer. Relatert til kreft, hevdes rødkløver å ha effekt i behandling av hormonsensitive kreftformer, samt kunne redusere hetetokter hos kvinner som opplever tidlig overgangsalder som en konsekvens av kreftbehandlingen.

Tilgjengelig dokumentasjon for eventuell effekt hos kvinner med brystkreft og eggstokkreft, er basert på kun én systematisk oppsummering, i tillegg til en enkeltstudie. Dette regnes som utilstrekkelig for å trekke entydige konklusjoner.

Det mangler også vitenskapelig dokumentasjon for å si at kvinner som opplever hetetokter ved kreftbehandling, får redusert disse ved bruk av rødkløver. Flertallet av kliniske studier utført blant kvinner uten kreft har funnet at rødkløver ikke er mer effektivt enn placebo for å redusere hetetokter. Én observasjonsstudie blant brystkreftoverlevende fant at kvinner som bruker rødkløvertilskudd, har mindre tilbøyelighet til å rapportere nattesvette.

Foreløpige studier antyder at isoflavoner i rødkløver kan være til nytte i behandling av prostata- og tykktarmskreft, men dokumentasjonen er begrenset og utilstrekkelig.

Rødkløver anses i hovedsak som trygt og er generelt godt tolerert hos kvinner uten kreft, men interaksjon med andre urteprodukter eller legemidler kan muligens forekomme.

Det mangler forskning på sikkerhet ved bruk av rødkløver til kvinner med kreft.

Opplysninger om originaldokument:Sarah Vadeboncoeur, CAM-Cancer Consortium. Red clover (Trifolium pratense) [online document]. February 8, 2017.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Rødkløver ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: