Doktorgradsavhandlinger | NAFKAM

Doktorgradsavhandlinger

Gjennomførte doktorgradsprosjekter ved NAFKAM.

Stub T. 2014. Safety of treatment provided by homepaths. Homepathic aggravations, adverse effects and risk assessment. NAFKAM, UiT The Arctic University of Norway. (Ennå ikke publisert elektronisk.)

Salamonsen A. 2013. Boundary walkers. The use of complementary and alternative medicine in a Scandinavian health care context. NAFKAM, UiT The Arctic University of Norway. (Ennå ikke publisert elektronisk.)

Kristoffersen A E. 2013. Use of complementary and alternative medicine among Norwegian cancer patients.  NAFKAM, University of Tromsø

Borud EK. 2010. Acupuncture treatment for postmenopausal hot flashes.  NAFKAM, University of Tromsø.

Norheim AJ. 2005. Acupuncture in health care - Attitudes to, and experiences with acupuncture in Norway.NAFKAM, University of Tromsø.

Alræk T. 2004. Acupuncture in the prevention of recurrent uncomplicated lower urinary tract infection in adult women. Department of Public Health and Primary Health Care, University of Bergen.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: