Propagermanium ved kreft | NAFKAM

Propagermanium ved kreft

Organiske germaniumforbindelser, som blant annet propagermanium, har høy risiko for å være forurenset og kan følgelig forårsake flere alvorlige bivirkninger.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Propagermanium er en syntetisk framstilt organisk forbindelse som inneholder grunnstoffet germanium.
  • Det foreligger ingen solid dokumentasjon for at bruk av produktet har effekt i forbindelse med behandling av kreftpasienter.
  • Uorganiske germaniumforbindelser er forbundet med alvorlige organforgiftninger.
  • Det advares mot bruk av propagermanium grunnet risikoen for mulig forurensning fra uorganiske germaniumforbindelser, samt usikkerhet forårsaket av falsk merking av produkter.

Propagermanium er en syntetisk framstilt organisk forbindelse som har blitt brukt i noen kosttilskudd. Talsmenn hevder at produktet har gunstig effekt på en rekke sykdommer.

Propagermanium er godkjent for behandling av hepatitt B i Japan. Produktet hevdes å stimulere kroppens egen produksjon av proteingruppen interferon gamma, samt forsterke aktiviteten til NK-celler (kroppens egne dreperceller). Produktet hevdes følgelig å ha en krefthemmende effekt.

Forskningen begrenser seg imidlertid til kun to kliniske studier, samt en del case-studier. Man har dermed ikke tilstrekkelig med klinisk forskning og dokumentasjon til å kunne konkludere med om propagermanium kan ha effekt i sammenheng med kreftbehandling eller ikke.

Det er flere risikoer knyttet til bruk av propagermanium. Blant annet er det registrert flere tilfeller av alvorlig organforgiftning, inkludert akutt nyresvikt, etter inntak av organiske germaniumforbindelser som har vist seg å være forurenset av uorganiske germaniumforbindelser. Merking av produkter som inneholder germaniumforbindelser har i flere tilfeller vist seg å være villedende, og selv i vitenskapelig litteratur har substans og produktnavn på germaniumforbindelser vært inkonsekvent og villedende.

Grunnet forurensningsfaren frarådes all bruk av organiske germaniumforbindelser, inkludert propagermanium, med mindre det gjennomføres i regi av kliniske studier.

Opplysninger om originaldokument:
Markus Horneber, Elke Wolf, CAM-Cancer Consortium. Propagermanium [online document]. February 28, 2017.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på propagermanium ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: