Mjelt ved kreft | NAFKAM

Mjelt ved kreft

Mjelt, også kjent som Astragalus mongholicus, er en vanlig urt som er kjent brukt i tradisjonell kinesisk medisin.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Mjelt er en medisinsk urt som er kjent brukt i tradisjonell kinesisk medisin.
  • Vitenskapelig dokumentasjon fra kliniske studier er av lav kvalitet og utilstrekkelig. Det trengs mer forskning for å kunne si noe entydig om eventuell effekt.
  • Bruk av mjelt ser ut til å være trygt.

Mjelt (Astragalus mongholicus) er en vanlig urt i tradisjonell kinesisk medisin. Den hevdes å ha immunstimulerende egenskaper. Det brukes mest i kombinasjon med andre urter, avhengig av diagnosen.

Mjelt hevdes å fremme naturlig celledød, hemme celledeling, forårsake en pro-inflammatorisk respons (bedre kroppens evne til å oppdage og forebygge betennelser), samt forsterke cellenes egne forsvarsmekanismer.

Rundt 65 kliniske studier i Asia har sett på bruken av mjeltprodukter som en del av kreftbehandling.

Kun fire studier har imidlertid sett på bruk av mjeltprodukter som eneste behandling av kreft, da tradisjonell kinesisk medisin i hovedsak bruker kombinasjoner av urter.

De fleste forsøkene rapporterte positive resultater, inkludert forbedring av livskvalitet, økning av immunologiske parametre (økning av motstandskraft målt for immunforsvaret) og direkte krefthemmende effekt. Dokumentasjonen er dog av for lav kvalitet og for utilstrekkelig til å kunne konkludere entydig i hvorvidt bruk av mjelt har effekt i forbindelse med behandling av kreft.

Bruk av mjelt anses for å være trygt.

Opplysninger om originaldokument:

Klara Rombauts, CAM-Cancer Consortium. Milk vetch (Astragalus mongholicus) [online document]. April 29, 2016.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på mjelt ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: