Lykopen ved kreft | NAFKAM

Lykopen ved kreft

Den rødoransje fargen i blant annet tomater er dannet av naturstoffet lykopen. Dette fremmes som en antioksidant, men tilgjengelig forskning gir ikke støtte til å hverken anbefale eller fraråde ekstra inntak av lykopen.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Lykopen er et naturstoff som danner den rødoransje fargen i frukt, som for eksempel i tomater eller aprikoser.
  • To systematiske kunnskapsoppsummeringer har sett på funn fra kliniske studier på lykopen for henholdsvis forebygging av prostatakreft og behandling av prostatakreft.
  • Funnene oppsummeres som utilstrekkelige til hverken å anbefale eller fraråde ekstra inntak av lykopen.
  • For menn anses lykopen generelt å være trygt.

Lykopen er et naturstoff som danner den rødoransje fargen i frukt, som for eksempel i tomater eller aprikoser.

Lykopen fremmes som antioksidant, og det er hevdet at den kan hemme celledeling og fremme naturlig celledød. Som følge av dette hevdes det at lykopen kan beskytte mot kreft (spesielt prostatakreft) og være helsemessig gunstig for kreftpasienter. Både kosttilskudd, bearbeidede tomatprodukter (juice) og lykopenberikede matvarer som anses som helsemessig svært gunstige, blir markedsført på grunnlag av slike påstander.

Denne oppsummeringen gjelder ekstra inntak av lykopen i form av kosttilskudd eller spesielle matvarer tilsatt lykopen. Oppsummeringen berører ikke det inntaket som oppnås gjennom ordinært kosthold.

Det er gjort to systematiske oppsummeringer basert på kliniske studier: en for kreftforebygging og en for behandling, begge avgrenset til menn og prostatakreft. Begge vurderingene konkluderte med at dokumentasjonen er for mangelfull og utilstrekkelig til å kunne støtte anbefaling av lykopen for forebygging eller behandling av prostatakreft.

For menn anses inntak av lykopen generelt å være trygt. For kvinner mangler det forskning til å si noe om trygghet.

Opplysninger om originaldokument: Gabriele Dennert, CAM-Cancer Consortium. Lycopene [online document]. July 26, 2013.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på lykopen ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: