Other publications | NAFKAM

Other publications

List of other oublications where our employees have contributed

Go to books, chornicles/debate og book reviews

Books / book chapters

Salamonsen, A. Exploring "Exceptional" or Unusual Courses of Disease: Methodology and Learning Outcomes. I: SAGE Research Methods Cases. Sage Publications 2014 ISBN 9781446273050. s. 1-23

Salamonsen, AVet de hva de gjør?. Del av: Naturmedisinsk antologi. Lindeland, J P; Pedersen G.  Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 2014 ISBN 978-82-999806-0-9. s. 103-105

Irnich, D; Musial, F: (2013) Kapitel 2.2.10 Nicht-medikamentöse Schmerztherapie. In: Sabatowski R, Maier BO, Ostgathe C & Rolke R (Hrsg.) Palliativmedizin – 1000 Fragen. Georg Thieme Verlag, Stuttgard, Germany.

Kruse, T E; Salamonsen, A. Alternative veier. Pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp. (data) (omtale) Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 9788205395237.

Musial, F. (2012) Magen-Darm-Schmerz. In: Nobis H-G, Rolke R, Graf-Baumann T (Eds): Schmerz – eine Herausforderung. Springer Medizin, Urban & Vogel GmbH, München, Germany.

Musial, F. (2012) . Titelthema: Mechanismen naturheilkundlicher Schmerztherapien – Zu den neurobiologischen Grundlagen des Schröpfens. Die Naturheilkunde 2/2012:11-15.

Musial, F; Choi, K. (2011). Kapitel 2.3.2. Emotionen. In: Paul, A. & Dobos G. Mind/Body Medicine. Elsevier. Germany.

Cuntz, U; Musial, F;  Enck, P. (2011). Inontinenz und Obstipation. In: Rief W & Birbaumer N (eds). Biofeedback – Grundlagen, Indikationen, Kommunikation, Vorgehen. Schattauer Verlag, Stuttgart, Germany.

Norheim AJ  Komplementær og alternativ medisin - en innføringsbok for helsepersonell. Høyskoleforlaget, april 2009.

Jianping Liu, Laila Launso, edited."Qualitative Research Methodology in Evidence-Based Chinese Medicine" [in Chinese] was published in China by the People's Medicine Press in Sept 2009

Launsø L, Jensen HM. Sundhedsarbejde på tværs - en analyse af primær sundhedstjeneste og alternativt sundhedsarbejde i en dansk kommune. Publikation 12, Institut for social medicin, Københavns Universitet, 1980 (484 pp).

Gannik D, Jespersen M, Krasnik A, Launsø L, Sælan H. Opbrud i sundhedsvæsenet. Munksgaard, København 1985 (80 s).

Launsø L, Rieper O.  Forskning om og med mennesker - metoder og vilkår i samfundsforskning. Nyt Nordisk Forlag, København 1987, 1993, 1997, 2000, 2005, 2008 (5. utgave, 2. opplag) (157 pp).

Launsø L. På vej mod integreret medicin - brugere og behandlere på Birkeholm. Aksigraf, København 1988 (90 s).

Johannessen H, Launsø L, Olesen SG, Staugaard F (eds.). Studies in Alternative Therapy - 1. Contributions from the Nordic Countries.  Odense Univer­sity Press, Odense, Denmark, 1994 (305 pp).

Launsø L, Skjerbæk K, Tingstad A (red.). Livskraft og mennesker. Terapi, livssyn, metoder. Akademisk Forlag, København 1995 (201 s.). (2. oplag 1995).

Brendstrup E, Launsø L. Hovedpine og zoneterapeutisk behandling. Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling, Sundhedsstyrelsen, København, nov. 1995 (92 s.).

Brendstrup E, Launsø L. Udgivet på engelsk: Headache and reflexological treatment. Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling. Sundhedsstyrelsen, København 1997 (90 s.)

Launsø L. Det alternative behandlingsområde, - Brug og udvikling; ra­tio­na­litet og paradigmer. Akademisk Forlag, København, 1996 (354 s.) (Doktorafhandling).

Pasborg L, Birkelund M, Dige U, Andersen FS, Launsø L. Ukonventionel kræftbehandling. Hovedland 1996 (191 s.).

Launsø L, Sørensen EW (red.). Lægemidler og lægemiddelanvendelse. Akademisk Forlag, København 1997 (300 s.).

Gannik DE, Launsø L (eds) Disease, Knowledge and Society. København, Forlaget Samfundslitteratur, 2000 (264 s.). (Peer review ordning).

Launsø L, Højberg. Døre åbner sig. - Om grænseoverskridende læger og farmaceuter i det danske sundhedsvæsen. Forlaget Hovedland. 2001 (196 sider).

Kronikker / Kommentarer / Debatt / Innlegg

Birch, S; Alraek, T.Traditional East Asian Medicine: How to understand and
approach diagnostic findings and patterns in a modern scientific framework? Chin J Integr Med 2014 May;20(5):336-340

Alræk, T. Designing Clinical Studies that take into account Traditional East Asian Medicine's Systems and Methods– with focus on pattern odentification. Chin J Integr Med 2014 May;20(5):332-335

Alræk, T. Just to be sure. (Comment on article by Hasegawa et al.). Acupuncture in Medicine 2014 ;Volum 32.(201)

Nesby, L; Salamonsen, A. Kan pasienttekster ha medisinsk relevans?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014 ;Volum 134.(14) s. 1366-1368

Nesby, L; Salamonsen, A. Oversett og undervurdert. Dagbladet 2014

Salamonsen, A. Brukere av alternativ behandling - vet de hva de gjør?. Naturterapeuten. Tidsskrift for naturmedisin 2013 (1)

Salamonsen, A. Vet brukerne hva de gjør?. Nordlys 2013 s. 3-3

Bäumler, P; Irnich, D; Linde, K; Schneider, A; Lewith, G; Napadow, V; Pfab, F; Cummings, M; Karst, M; Han, J-S; Michalsen, A; Berger, P; Usichenko, T; Lundeberg, T; Lund, I; Trinh, K; Audette, J F.; Bäcker, M; Dobos, G J.; Joos, S; Scott, M; Banzer, W; Musial, F; Witt, C M; Brinkhaus, B. Comment on Ernst et al. Acupuncture: Does it alleviate pain and are there serious risks? A review of reviews. [Pain 2011;152:755-764]. Pain 2011 ;Volum 152.(9) s. 2181-2182

Fønnebø, V Cochrane CAM Reviews Commentary: Is There More to Quality Than the Research Method Itself?. Explore: The Journal of Science and Healing 2011 ;Volum 7.(1) s. 53-54

Norheim, AJ Integrating the results of research on acupuncture for nausea at the research site. Acupuncture in Medicine 2011;Volum 29.(1) s. 3-4 

Stub, T Homeopati og bivirkninger. Dagavisen Nordlys 2010 (300) s. 3

Rabaas K, Fønnebø V Snåsamannen og forskning. 20.01.2009.

Venæs H, Fønnebø V Snåsamannen og forskning. TV2, 16.01.2009.

Otterlei, I, Fønnebø V Snåsamannen og forskning. Sunnmørsposten 16.01.2009.

Johansen V, Fønnebø V Redaksjon EN debatt. NRK TV, 27.01.2009.

Johansen V, Fønnebø V Redaksjon EN. NRK TV. 29.01.2009.

Grønset, E. Fønnebø V NAFKAM. Gynkreftforeningens medlemsblad. 14.12.2009.

Isachsen V, Fønnebø V Alternativ behandling. NRK Spekter TV. 04.03.2009.

Fønnebø V Lørdagsrevyen. NRK TV. 01.02.2009.

Andersen S, Fønnebø V Høyt utdannede mest alternative. VG. 03.12.2009.

Bones J, Fønnebø V Alternativ behandling. VG. 06.03.2009.

Norheim AJ, Alræk T, Borud EK, Grimsgaard S Virker akupunktur? Forskningsbasert kunnskap viser at akupunktur er en trygg behandling med lite bivirkninger når den gis av kompetente utøvere. Kronikk i Nordlys, torsdag 4. juni 2009.

Norheim AJ Forskning på Snåsamannen. Debatt i VG, lørdag 10. mai 2009.
Lejeune S, Baum M, Heine N, Fønnebø V Controversies around Complementary and Alternative Medicine (CAM) in cancer. Nature Clinical Practice Oncology 2007 In press.

Fønnebø V, Baum M NHS letter stimulates international dialogue on interpretation and possible implications of CAM research. JACM 2007 In press.

Fønnebø V Kreftpasienter og helsekost - legens rolle. Tidsskr Nor Lægeforen 2006;126:737.

Fønnebø V, Launsø L Looking for new knowledge in the field of curing and healing. Focus Altern Complement Ther 2005;10:13-4.

Fønnebø V, Grimsgaard S Alternativ medisin - hvordan vil fremtiden se ut? Tidsskr Nor Lægeforen 2004;124:673.

Fønnebø V Forskning innen alternativ medisin - må vi finne opp nye metoder? Forskning.no 2003.

Fønnebø V NAFKAM ser ut til å være kommet for å bli. Medflaket 2003;5.

Fønnebø V Alternativ medisin og osteoporose. Osteoporose 2001;(4):4-5.

Launsø L, Kristoffersen AE, Salamonsen A Helsevesenets gullgruve. At bruke pasientenes kunnskap vil være gull verd for alle som bedriver behandlingsvirksomhet. Kronikk i Nordlys, 23. juni 2008 .

Launsø L, Skovgaard L Lyt til patienters erfaringer med alternativ behandling.Kristelig Dagblad. /313645: Kronik 13.2.2009.

Launsø L, Integrert behandling - Hva innebærer det? , 12.01.2007.

Bokanmeldelser

Fønnebø V Integrating Complementary and Conventional Medicine. Tidsskr Nor Lægeforen 2007.

Fønnebø V Komplementære behandlingsformer ved kreft - vanskelig manøvrerbart farvann. Tidsskr Nor Lægeforening 2006;121:666.

Fønnebø V Skolemedisinsk vurdering av alternativ behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2004;124:1134.

Fønnebø V Selvhelbredelse med alternativ tankegang. Tidsskr Nor Lægeforen 2002;122:2920.

Fønnebø V Aloe vera - et brukbart alternativ? Tidsskr Nor Lægeforen 2002;122:2920 bok 20.

Fønnebø V Kunnskap om medisinske alternativer. Tidssk Nor Lægeforen 2001;121:1716.

NAFKAM -

Norway's National Research Center in Complementary and Alternative Medicine

We work to give you facts about complementary and alternative medicine, so that you can make safer choices for your health.

Read more about NAFKAM

Other websites from NAFKAM: