Om oss | NAFKAM

Om oss

Nafkam.no er et statlig nettsted som tilbyr kunnskapsbasert, upartisk informasjon om alternativ behandling.

Nettstedet eies og drives av Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Behandling (NAFKAM), som ligger ved Institutt for Samfunnsmedisin, Det Helsevitenskapelige FakultetUiT Norges arktiske universitet.

Nettstedet har sin egen redaksjon, som også tar imot og svarer på spørsmål fra publikum, helsepersonell, media og andre.

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din egen helse. Det finnes store mengder informasjon om alternativ behandling. Mye av den er ikke objektiv, og ikke basert på forskning. Slik informasjon egner seg som regel ikke som grunnlag for å ta behandlingsvalg.

På våre nettsider finner du derfor artikler med fakta om alternative behandlingsformer og behandlingsprodukter, basert på solide kilder og kvalitetssikringsrutiner. Les artikkelen Kvalitetssikring for nærmere opplysninger om forskningen vi bruker, og om måten vi arbeider på.

Ta gjerne med deg informasjonen vår videre

Nettstedet inneholder ingen form for reklame. Innholdet er ikke ment å erstatte, men å støtte forholdet mellom pasient, helsepersonell og alternativ behandler.

  • Hvis du som pasient vurderer å bruke alternativ behandling, oppfordrer vi deg til å ta med informasjonen fra oss og diskutere den med legen din og eventuelt den alternative behandleren som du vurderer å bruke.
  • Hvis du som helsepersonell har pasienter som ønsker å snakke om alternativ behandling, oppfordrer vi deg til å bruke informasjonen på nifab.no som diskusjonsgrunnlag. Artiklene er bygd opp slik at du raskt finner svar på hva man vet om effekt og sikkerhet ved bruk av behandlingene.
  • Til leger som har kreftpasienter, tilbyr vi også nettleksikonet CAM Cancer. Der kan legen finne oppsummeringer av den eksisterende vitenskapelige informasjon om en rekke utbredte alternative behandlingstilbud ved kreft. CAM Cancer har et strengt redaksjonelt system med forfattere, redaktører og fagfellevurderere. All informasjon blir oppdatert minst hvert annet år. CAM Cancer brukes av helsepersonell fra hele verden, og har som mål å presentere fakta av høy kvalitet og å gi klare uttalelser til helsepersonell om behandlingenes effekt og sikkerhet, bakgrunn, biologiske mekanismer og om behandlernes påstander. Vi gjør oppmerksom på at en alternativ behandlings juridiske status kan variere fra land til land.

Ta kontakt med oss

Selv om Nafkam.no dekker et bredt spekter av det alternative behandlingsfeltet, fins det terapier og produkter på det alternative behandlingsmarkedet som vi ennå ikke har beskrevet.  Finner du ikke det du leter etter, eller har spørsmål knyttet til innholdet, kan du ta kontakt med redaksjonen via e-post eller telefon.

Det alternative behandlingsmarkedet kan være vanskelig å få grep om. Hvis du ikke finner det du leter etter på Nafkam.no, kan det også være fordi at behandlingen befinner seg litt på siden av vårt arbeidsområde.

Gjenbruk av innholdet på våre nettsider

Alle tekster unntatt de som er skrevet av gjesteforfattere kan benyttes fritt til ikke-kommersiell bruk. Det eneste vi krever er at du referer tydelig til Nafkam.no.

Det er ikke tillatt å bruke vårt navn, logo, eller informasjon fra oss i kommersielle hensikter, som for eksempel i reklame for alternativ behandling.

Gjenbruk av bilder og videoer på nettstedet krever tillatelse fra redaksjonen eller den som har rettighetene til disse.

Bakgrunn

Bakgrunnen for nettstedet er at Helse- og omsorgsdepartementet i 2005 ga NAFKAM i oppdrag å gi den norske befolkningen kunnskapsbasert informasjon om alternative behandlingsmetoder, som beslutningsstøtte for å kunne ta veloverveide valg om behandling.

NAFKAM opprettet derfor nettstedet Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (forkortet til NIFAB), som åpnet i mai 2007. I 2018 fusjonerte vi alle våre nettsider til én felles plattform - Nafkam.no.

Nafkam.no skal være upartisk og verken hemme eller fremme den norske befolkningens bruk av alternativ behandling, men samtidig bidra til å styrke pasientsikkerheten. Nettstedets valg av forskningskilder er gjort i tråd med anbefalinger etter diskusjoner mellom Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsebiblioteket, Kunnskapssenteret og forskningsledelsen ved NAFKAM.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: