Større risiko for å dø om du kun velger alternativ behandling | NAFKAM

Større risiko for å dø om du kun velger alternativ behandling

Miniatyrbilde

Forskere ved Yale School of Medicine har nå sammenliknet overlevelsen hos kreftpasienter som kun valgte alternativ behandling mot sin kreft, og pasienter som fikk konvensjonell behandling (det vil si cellegift, stråling, kirurgi og/eller hormonbehandling).

Rapporten fra studien konkluderte med at risikoen for å dø, var gjennomsnittlig 2.5 ganger høyere for de som kun valgte alternativ behandling, enn for kontrollgruppen.

I samsvar med tidligere funn

Professor i forebyggende medisin og direktør ved NAFKAM, Vinjar Fønnebø, er ikke overrasket over disse funnene.

– Denne vel gjennomførte studien er i overenstemmelse med tidligere studier. De viser alle at kreftpasienter som velger bort skolemedisinsk behandling utsetter seg for betydelig økt risiko for å ikke overleve sin sykdom. Særlig tragisk er dette for unge brystkreftpasienter. Forskning og forskningsbasert informasjon om dette temaet er likevel fortsatt viktig, fordi tilbudene er mange, løftene ofte store og bruken høy blant alvorlig syke, sier Fønnebø.

Bakgrunn for rapporten

Forskerne bak studien hadde tilgang til data fra The US National Cancer Database, som de brukte som basis for sin forskning. Forskerne valgte å sammenligne pasienter som valgte alternativ behandling i tillegg til minst en konvensjonell behandling (kirurgi, stråling, cellegift og/eller hormonterapi) med pasienter som kun valgte konvensjonell behandling. Pasientene som ble sammenliknet med hverandre, hadde så sterkt samsvar som mulig i alder, kjønn, demografi og type kreft.

Hver pasient som kun valgte alternativ behandling, ble sammenliknet med to pasienter som valgte konvensjonell behandling. Forskerne så deretter på hvor mange som fortsatt levde fem år etter at den valgte behandlingen ble igangsatt. Databasen spesifiserer ikke hvilke typer alternativ behandling som ble benyttet.

Ingen positiv effekt dokumentert

Vinjar Fønnebø poengterer videre at bruken av alternativ behandling muligens kan lindre noen av plagene kreftpasienter opplever, men at det ikke er dokumentert at noen form for alternativ behandling kan stoppe kreftsykdom.

– Det er samtidig viktig å understreke at de fleste kreftpasienter som bruker alternativ behandling benytter det som tilleggsbehandling og ikke som erstatning for skolemedisin. Det er noen alternative behandlingsformer som ser ut til å kunne gjøre tilværelsen som kreftpasient noe mindre plagsom. Men igjen, så langt vi vet er det ingen av dem som stopper selve sykdomsprosessen. Dermed gir denne studien også et innblikk i hvordan det går med pasienter som lar sin kreftsykdom forbli ubehandlet, forteller han.

Begrensninger i studien

Siden studien er en observerende studie, kan det ikke bevises at behandlingsvalget var hovedårsaken til at folk som valgte konvensjonell behandling, levde lenger. Det er likevel den mest logiske forklaringen, da det er kjent fra andre studier at konvensjonell kreftbehandling fungerer. Pasientenes behandlingsformer har blitt registrert på et gitt tidspunkt. Studien tar dermed ikke hensyn til at enkelte pasienter kan ha begynt med alternativ behandling, og senere har byttet til konvensjonell behandling – som de har blitt registrert med. Om så er tilfelle, har det ingen større innvirkning på konklusjonen, annet enn at det styrker den.

Fakta

  • Rapporten fra den nye studien er publisert på nettsiden Journal of the National cancer institute
  • I studien ble overlevelsesraten for 281 pasienter med kreft som valgte alternativ behandling, sammenlignet med en kontrollgruppe på 580 som valgte konvensjonell behandling i årene mellom 2004 og 2013
  • Pasientene i studien led enten av bryst-, prostata-, lunge- eller tykktarms/endetarmskreft. Alle tilfellene var uten spredning
  • Mer å lese om temaet kreft og alternativ behandling finner du på CAM Cancer, og på våre temasider 
  • Les vår pasientveiledning
  • Studien er også omtalt hos NCBI og forskning.no

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: