Simontonmetoden ved kreft | NAFKAM

Simontonmetoden ved kreft

Behandlingen er en form for rådgivning kombinert med teknikker for kropp og sinn. Disse regnes hver for seg som trygge å benytte som del av støttende kreftomsorg.

Noen av teknikkene regnes likevel som uheldige for personer med psykiske lidelser, og det knyttes bekymring til at noen promotører av metoden anbefaler kreftpasienter å kutte ut skolemedisinsk behandling.

Simontonmetoden som rådgivningsmetode for kreftpasienter er en kombinasjon av teknikker for sinn og kropp: kognitive adferdselementer, avslapningsøvelser, visualisering og meditasjon. I følge metodens talsmenn tar den sikte på å forlenge overlevelsestiden og forbedre livskvaliteten. Mangelen på kliniske studier av høy kvalitet gjør at det er vanskelig å si noe om eventuell effektivitet og effekt av metoden.

Det er ingen tilgjengelig informasjon om sikkerhet ved denne metoden for kombinasjon av teknikker. Hver for seg anses de ulike teknikkene som trygge.

Informasjon om originaldokumentet:

Lieve Vanschoubroek, Michaela Sieh , CAM-Cancer Consortium. Simonton Method [online document], http://cam-cancer.org/en/simonton-method. August 25, 2020.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Simontonmetoden ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM-Cancer.

Mulig risiko ved bruk av Simontonmetoden ved kreft

Bivirkninger: Det har ikke latt seg gjøre å finne noen informasjon om bivirkninger, kontraindikasjoner og sikkerhet for bruk av Simontonmetoden som en kombinasjon av ulike sinn-/kroppsteknikker.
De ulike elementene i metoden (kognitiv adferdsterapi, avslapning, visualisering, mindfulnessbasert meditasjon) er hver for seg regnet som trygge å benytte som en del av støttende kreftomsorg.

Kontraindikasjon: Noen av teknikkene som benyttes i metoden regnes som uheldig for personer med psykiske lidelser. Av den grunn anbefales personer med psykiske lidelser å unngå bruk av Simontonmetoden.

Interaksjoner: Ingen kjente

Annet/vær ekstra obs på: Det er knyttet bekymring til at noen promotører av Simontonmetoden anbefaler pasienten å kutte ut skolemedisinsk kreftbehandling.
Dr. Simonton selv påpekte risiko ved metoden dersom det ved rådgivning ikke tas hensyn til pasientens eksisterende mestringsmekanismer. Hvilke skadelige virkninger han hadde funnet hos pasienter har han ikke utdypet.

Les også:

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: