Selen for forebygging ved kreft | NAFKAM

Selen for forebygging ved kreft

Sporstoffet selen er et næringsstoff vi mennesker trenger, men tilskudd kan gi bivirkninger og i verste fall forgiftning.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Selen er ernæringsmessig viktig for menneskers helse.
  • Resultatene fra to systematiske oppsummeringer av randomiserte kontrollerte studier støtter ikke bruk av selentilskudd for å forebygge kreft i befolkningen i områder hvor seleninnholdet i mattilgang og jordsmonn er tilstrekkelig.
  • Selen er giftig i høye doser og kan ha bivirkninger når det tas i høye doser i lengre perioder.

Sporstoffet selen er et næringsstoff som er avgjørende for menneskers helse, og som forekommer naturlig i en rekke matvarer.

Både uorganiske former (for eksempel natrium selenitt eller selenat) og organiske former (for eksempel selenometionin) brukes i mange selenholdige medisiner og kosttilskudd som fremmes for medisinske eller helsemessige formål. Disse kan inneholde enten kun selen (monotilskudd) eller selen i kombinasjon med andre sporstoffer, så vel som vitaminer. Selentilskudd har blitt hevdet å være et nyttig hjelpemiddel i forebygging av kreft.

To nylige kunnskapsoppsummeringer har sett på hvorvidt monotilskudd av selen kan virke forebyggende på kreft. Begge oppsummeringene konkluderer med at det ikke er funnet noen forebyggende effekt av selen for ikke-melanom hudkreft eller prostatakreft.

Én av oppsummeringene rapporterte ingen forebyggende effekt av selen mot kreft i mage, tykktarm og endetarm, spiserør eller lunger.

De to oppsummeringene var uenige om vurderingen av selen for forebygging av leverkreft: Mens én oppsummering (basert på fem studier) rapporterte en forebyggende effekt, rapporterte den andre oppsummeringen (basert på tre studier) ingen sterk indikasjon på en forebyggende effekt.

Selv om en rekke helseproblemer har vært knyttet til selenmangel, er selen også giftig i store doser. Sikkerheten ved langvarig inntak av næringsdoser er et kontroversielt tema, som fortsatt diskuteres.

Funn fra to randomiserte kliniske studier tyder på at langtidstilskudd av selen kan forårsake symptomer på kronisk overeksponering, samt øke risiko for å utvikle type 2-diabetes mellitus.

Opplysninger om originaldokument: Gabriele Dennert, CAM-Cancer Consortium. Selenium prevention [online document]. October 20, 2013.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på selen ved forebygging av kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer. 

Mulig risiko ved bruk av selen for forebygging av kreft

Bivirkninger: Selen har flere kjente, mulige bivirkninger, med akutt forgiftning som det verste. Hvitløkspust, hår- og negleendringer, opprørt mage, kan være tidlige tegn på begynnende forgiftning. Det er også registrert symptomer som flekkvis håravfall og mild dermatitt, men disse forsvant når bruken ble avsluttet.
I områder med mye selen i jordsmonnet og hos personer med høyt inntak av selen som kosttilskudd, er det registrert kronisk selenforgiftning (selenose) med symptomer som hårtap, tykkere negler, kvalme, oppkast, tretthet, parestesi og lammelser. Det er knyttet bekymring til om langvarig inntak av selen kan øke risikoen for å utvikle type 2 diabetes mellitus.
​​​Dødelig og ikke-dødelig akutt forgiftning relatert til bruk av selen som komplementær eller alternativ behandling er rapportert i flere tilfeller. Akutt forgiftning kan medføre symptomer som oppkast, hvitløkspust, buksmerte, hypersalivasjon (overflod av spytt), hjerterytmeforstyrrelse, hemolyse (nedbrytning av røde blodlegemer), lokal celle- og vevsdød i lever, væskeansamling i hjerne og lunger, koma og død.

Kontraindikasjon: Personer som er kronisk overeksponert for selen (selenose). I tillegg har forskningen antydet at selen kan øke risiko for tilbakefall av ikke-melanom hudkreft. Tilskudd kan derfor være problematisk, spesielt for mennesker med lys hud.

Interaksjoner: Vitamin C kan senke fordøyelsessystemets opptak av selen.

Annet/vær ekstra obs på: Det er rapportert flere tilfeller av overdoser med alvorlige komplikasjoner, der både forbrukere, helsepersonell og nettsider har blandet målingsenhetene «milligram» (mg) og «mikrogram» (µg), slik at forbrukere har fått i seg doser tusen ganger høyere enn anbefalt.
Det mangler tilgjengelig dokumentasjon på effekten av selentilskudd til ikke-selenfattige kvinner under graviditet og amming.

 

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: