Ny studie: - Akupunktur kan redusere hetetokter i behandling av brystkreft

Image
Akupunkturnåler som settes på en rygg

I sommer disputerte Jill Brook Hervik for sin doktorgradsavhandling “Acupuncture for the treatment of hot flashes in breast cancer patients” ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Hervik har forsket på effekten av akupunktur i kvinnelige pasienters rekonvalesens etter brystkreft.

Avhandlingen, som du kan lese her, fremhever at østrogen kan fremme vekst av brystkreftceller. Når brystkreftkirurgi blir utført, får pasienter i Norge derfor tilbud om antiøstrogenterapi i 5-10 år, i et forsøk på å forhindre tilbakefall av kreften. 8 av 10 pasienter som takker ja til tilbudet, melder om at de blir plaget av hetetokter. Dette har så langt blitt behandlet med medikamenter som kan gi flere bivirkninger.

- 80 prosent er et tall basert på epidemiologi, og representerer kvinner som bare har blitt medisinert med Tamoxifen, sier Jill Brook Hervik.

- Liten undersøkelse, men tematisk viktig doktorgrad

Hervik har snakket med 59 pasienter, som hun har kommunisert med via post. Hun har spurt dem om de har benyttet seg av akupunktur – og hvilken effekt dette eventuelt ga. Pasientene meldte om at deres hetetokter viste seg å avta betraktelig ved bruk av akupunktur. De mente også at livskvaliteten deres ble bedre. Hennes konklusjon er derfor at brystkreftpasienter kan ha nytte av akupunktur samtidig som de mottar antiøstrogenterapi. 

- Akupunktur synes å være et trygt behandlingsalternativ for brystkreftopererte kvinner som plages av hetetokter, og kan være et bidrag til at antiøstrogenmedisineringen ikke avsluttes for tidlig, sier Hervik.

Professor innen helsetjenesteforskning ved NAFKAM, Frauke Musial, var opponent for Hervik.

- Komiteen syntes undersøkelsen var liten, og skulle kanskje ha blitt tolket som et pilotprosjekt. Likevel synes vi at den var veldig godt gjennomtenkt og veldig ryddig gjennomført, og resultatene var svært relevant for målgruppen. Etter min vurdering var det en tematisk viktig doktorgrad, sier Musial.

- Økende interesse 

Seniorforsker ved NAFKAM og professor Terje Alræk er ikke overrasket over Herviks funn, men understreker at denne forskningen alene ikke dokumenterer at akupunktur beviselig virker i etterbehandlingen av brystkreft.

- Herviks studie føyer seg inn i en rekke av studier som viser en mulig effekt på hetetokter hos brystkreftopererte kvinner. Selv om vi per nå ikke kan trekke noen endelige konklusjoner med hensyn til effekt har en rekke land, i deres nasjonale retningslinjer, inkludert akupunktur som et behandlingstilbud for denne tilstanden. Det er i dag en økende interesse for bruk av akupunktur for bivirkninger etter livsnødvendig kreftbehandling, sier Alræk.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: