NAFKAM-undersøkelsen 2020

NAFKAM gjør regelmessig undersøkelser av nordmenns bruk av alternativ behandling.

Tidligere studier har vist at en relativt høy andel av den voksne befolkningen i Vesten bruker alternativ behandling.  NAFKAM har hentet oppdatert informasjon fra en ny undersøkelse, som også gir informasjon om bruk av kosttilskudd. Undersøkelsen ble utført av Ipsos MMI i november/ desember 2020 på oppdrag for NAFKAM. Undersøkelsen viste at bruken av alternativ behandling i Norge ser ut til å ha stabilisert seg: 

Hovedtall

I 2020 hadde 39% av de i alt 1.002 respondentene som var 18 år eller eldre, brukt en eller flere former for alternativ behandling (oppsøkt behandler; brukt urter/ naturmidler, og eller brukt selvhjelpsteknikker for et konkret helseproblem); en eller flere ganger. Dette var en liten økning fra 2018, på 1,9 pp.

Gjennomsnittlig kostnad for brukerne var NOK 3.440. Dette var nesten 40% lavere enn i 2018. Fordelt på den voksne befolkningen (4.249.400 personer) tilsvarer dette nesten 5,7 mrd kr (uavhengig av om man brukte slik behandling eller ikke).

En nærmere kikk på tallene viser at:

  • 21% av alle respondentene hadde oppsøkt alternativ behandler og/eller autorisert helsepersonell; innenfor eller utenfor helsevesenet, for slik behandling. Det var 2,5 pp færre enn 2018.
  • Gjennomsnittskostnaden blant disse brukerne var NOK 3.788 (25% mer enn 2018)
  • 10% oppga å ha brukt urter/ naturmidler (ginseng, hvitløk, ingefær etc). Dette var 0,5 pp flere enn 2018. Gjennomsnittskostnaden hos disse brukerne var NOK 1.016, som var 8% mer enn 2018.
  • 22% oppga å ha brukt selvhjelpsteknikker (yoga, mindfulness, meditasjon ol), og det var 4,7 pp økning fra 2018. Disse brukerne hadde en gjennomsnittskostnad på NOK 535, som var 69% lavere enn 2018. 
  • De mest brukte terapiene man oppsøkte behandler for, var massasjeterapi, akupunktur, naprapati, healing, soneterapi/ refleksologi, osteopati, kopping, homeopati og kinesiologi. Det ble også oppgitt "andre enn disse", men de aller fleste av disse kan ikke klassifiseres som alternativ behandling ihht lovens definisjon.
  • Forskjellene i bruk blant de 10 predefinerte var fremdeles små, unntatt for de som mottok massasjeterapi fra en massør/massasjeterapeut. Fra tidligere undersøkelser vet vi at hensikten ved å bruke massasjeterapi i hovedsak er helserelatert fremfor velvære. Vi har ingen grunn til å tro at dette var annerledes i 2020.

Mest brukte terapier

Terapi

Andel som oppga bruk i 2020 (%)

Endring fra 2018 (pp)

Massasjeterapi

11,7

+0,6

Akupunktur

3,3

+0,4

Naprapati

2,7

(-)

Annen enn de predefinerte*)

1,5

-0,2

Healing

1,4

-0,7

Soneterapi/ refleksologi

1,2

(-)

Osteopati

1,1

-0,1

Kopping

0,7

+0,4

Homeopati

0,4

-0,3

Kinesiologi

0,3

(-)

*) Svarkategorien «Annen enn de predefinerte» fanger opp respondenters evt bruk av andre alternative terapier som de har oppsøkt utøver for, enn de 9 predefinerte.
Denne kategorien vaskes for terapier i skolemedisinen/ fra spesialister i helsetjenesten (F.eks synsoperasjon, kiropraktor og lignende) før % regnes ut. 
I 2020 falt 99% av "annen"-svarene bort ved vask.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: