NAFKAM-undersøkelsen 2018

Tidligere studier har vist at en relativt høy andel av den voksne befolkningen i Vesten bruker alternativ behandling. I Norge har vi utført flere undersøkelser de siste årene. NAFKAM har hentet oppdatert informasjon fra en ny undersøkelse, som også gir informasjon om bruk av kosttilskudd. Undersøkelsen ble utført av Ipsos MMI i november 2018 på oppdrag for NAFKAM.

Undersøkelsen viser at bruken av alternativ behandling i Norge nå ser ut til å ha stabilisert seg: I 2018 hadde 37% brukt en eller flere typer alternative behandlinger; en eller flere ganger. Gjennomsnittlig kostnad for brukerne var ca 5700 kr. Fordelt på befolkningen var det nesten 4,7 mrd kr.

Som tidligere år, var det flere kvinner (47%) enn menn (29%) som rapporterte å ha brukt alternativ behandling. Den gjennomsnittlige brukeren var kvinne, over 40 år, med høyere utdanning og høy inntekt, som bodde på Østlandet i/i nærheten av en by. 

Kun et mindretall (2%) av brukerne rapporterte bivirkninger eller forverring av deres helsesituasjon som de knyttet til deres bruk av alternativ behandling. Tilbakegangen i bruken av alternativ behandling sett i våre undersøkelser fra 2012, 2014 og 2016 ser ut til å ha flatet ut. En nærmere kikk på tallene viser at:

  • 23% av alle respondentene hadde mottatt alternativ behandling fra en alternativ behandler og/eller autorisert helsepersonell; innenfor eller utenfor helsevesenet.
  • Respondenter i denne gruppen brukte i gjennomsnitt 3000 kroner på alternativ behandling. Fordelt på befolkningen utgjorde dette rett under 700 kroner per innbygger, og rett over 3 milliarder norske kroner totalt.
  • De fem mest brukte alternative behandlingene i 2018 var massasje, akupunktur, naprapati, healing og soneterapi.
  • Forskjellene i bruk blant de 10 predefinerte var små, unntatt for de som mottok massasje fra en massør/massasjeterapeut. Fra tidligere undersøkelser vet vi at hensikten ved å bruke massasje i hovedsak er helserelatert fremfor velvære. Vi har ingen grunn til å tro at dette endret seg i 2018.
  • 10% brukte urter/ naturmidler som egenbehandling, og 17% brukte selvhjelpsteknikker som egenbehandling.

Tallene fra NAFKAM-2018 er klare: -Nordmenn bruker fortsatt mye alternativ behandling

Les rapporten i sin helhet (pdf)

Infografikk med korte fakta fra undersøkelsen

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: