NAFKAM-undersøkelsen 2014

Hvem og hvor mange bruker alternativ behandling? Hva slags behandling bruker de? Hvor mye penger bruker de? NAFKAM undersøker dette jevnlig.

2014-undersøkelsen ble gjennomført av Ipsos MMI som telefonintervju med 1001 personer i alderen 15 år eller eldre, i november 2014. Analyse av tallene og utarbeidelse av rapport ble foretatt av Vinjar Fønnebø ved NAFKAM. Rapporten kan lastes ned som PDF-fil nederst på denne siden.

HOVEDRESULTATER

Bruk totalt

Mellom tre og fire av ti oppga at de hadde mottatt alternativ behandling fra en behandler utenfor helse- og omsorgstjenesten; og/eller fra helsepersonell innenfor det offentlige; og/eller at de hadde brukt selvhjelpsteknikker; og/eller urter/naturmidler som behandling èn eller flere ganger i løpet av de siste 12 månedene.

Siden ulike undersøkelser definerer alternativ behandling ulikt, er det ofte vanskelig å sammenligne tall fra dem. Pr kategori var bruken i 2014 slik:

 • har mottatt alternativ behandling: 29,6%
 • har brukt urter/ naturmidler: 11%
 • har brukt selvhjelpsteknikker: 15%

Andelen som oppga å ha brukt kosttilskudd, var 70%.

Hvilke behandlingsformer blir brukt mest? 

Ut fra en predefinert liste over antatt utbredte behandlinger, var de fem mest brukte i undersøkelsen massasje* (17,2 %), akupunktur (6,9 %), naprapati (4,2%), soneterapi (3,1 %) og healing (2,7 %). Andelen som svarte at de hadde brukt «Andre» alternative behandlinger enn de predefinerte, var 4,0 %.

Bruk etter kjønn

Kvinner hadde brukt alternativ behandling (ref. definisjonen innledningsvis), i noe større grad enn menn de siste 12 månedene:

 • Kvinner: 49,2 %
 • Menn: 32,2 %

Hvor mye penger brukte en typisk kunde/klient på alternativ behandling i 2014?

 • Behandling hos behandler: 2307 kroner
 • Urter/ naturmidler: 1186 kroner
 • Selvhjelpsteknikker: 900 kroner

Hver bruker av kosttilskudd brukte i 2014 i gjennomsnitt 956 kroner på slike produkter.

Endringer i forhold til siste aktuelle undersøkelse: 

 • Den totale andelen som oppga å ha brukt en form for alternativ behandling i 2014 (ref . definisjonen over) var 5,2 prosentpoeng (pp) lavere nå enn i 2012. Pengebruken hos disse var sunket med 6,5% fra 2012 til nå.
 • Andelen som hadde oppsøkt alternativ behandler utenfor helsevesenet eller mottatt slik behandling fra helsepersonell innenfor det offentlige, var 7 pp lavere nå enn i 2012. Pengebruken hos denne gruppen var 3,9% lavere nå enn for to år siden.
 • Andelen som hadde brukt urter/ plantebaserte legemidler som egenbehandling, var sunket med 1 pp siden 2012. Denne gruppens pengebruk var 15,5 % lavere nå enn for to år siden.
 • Andelen som hadde brukt selvhjelpsteknikker som egenbehandling, var steget med 3 pp siden 2012. Pengebruken på slik behandling var steget med 1,5 % på to år.
 • Andelen som hadde brukt kosttilskudd var uendret fra 2012 til nå. Denne gruppens pengebruk var i gjennomsnitt 12,6% lavere nå enn for to år siden.

Flere detaljer finner du i rapporten nederst på siden.

* Merknad: I Norge regnes massasje som en alternativ behandlingsform. Siden dette varierer verden over, spurte vi også de som svarte at de hadde brukt massasje et tilleggsspørsmål: Brukte de massasje som behandlingstiltak mot et helseproblem, eller som tiltak for å øke velværet?

Andelen som i undersøkelsen kun oppga massasje som eneste brukte behandling, og som på kontrollspørsmålet oppga velvære, var 4,3%. Hvis vi fjerner disse som brukere av alternativ behandling, er totalandelen som hadde brukt alternativ behandling 35,8% og ikke 40,1%, og bruken av massasje som behandling 6% og ikke 17%.

Les mer:

Les rapporten i sin helhet (pdf)

Tidligere undersøkelser av befolkningens bruk av alternativ behandling før denne omfatter blant annet en undersøkelse fra 1997 av Aarbakkeutvalget, SSBs Levekårsundersøkelser (2002, 2005 og 2008) samt våre egne undersøkelser fra 2007 og 2012.

I 2001 og 2011 gjennomførte NAFKAM også undersøkelser av bruk av alternativ behandling ved sykehus.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: