NAFKAM-undersøkelsen 2012 til 2020 (infografikk)

I denne artikkelen finner du fakta om NAFKAM-undersøkelsen, som har målt befolkningens bruk og kostnader til alternativ behandling annethvert år siden 2012. 

Hva måles i denne undersøkelsen?

"Alternativ behandling" omfatter behandlingstjenester med helserelatert hensikt, som hovedsaklig ytes fra ikke-autorisert personell utenfor helsetjenesten; samt egenbehandling av konkrete helseproblemer med urter (naturmidler/ plantebaserte legemidler) og/ eller selvhjelpsteknikker. I behandlingsbegrepet ligger også råd om kosthold/ livsstilsendringer, og/ eller opplæring i ulike teknikker for egenbehandling/ selvutvikling av helserelatert art.

Det tilstrebes representativtiet når det gjelder kjønn og bosted. Vi spør også om respondentenes utdanningsnivå samt husstandens samlede inntekt. Brukere av alternativ behandling spørres om de har opplevd nytte, bivirkninger og/ eller forverring av helsa som de tilskriver den alternative behandlingen.

Alle respondenter spørres om hvordan de vurderer sin egen helsesituasjon. Fra 2020 spørres kun personer som er 18 år eller eldre (som har full samtykkekompetanse). Fra samme år spør vi om de har noen langvarig (kronisk) og/ eller alvorlig sykdom.

Bruk av kosttilskudd regnes i utgangspunktet ikke som alternativ behandling, men NAFKAM har et særskilt del-oppdrag fra helsemyndighetene om å monitorere og rapportere befolkningsens bruk også av kosttilskudd. Av praktiske hensyn undersøkes derfor folks bruk og kostnader til kosttilskudd samtidig som bruken av alternativ behandling.

Undersøkelsen viste at bruken av alternativ behandling i Norge etter noen år med nedgang ser ut til å ha stabilisert seg. 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: