NAFKAM-undersøkelsen 2012

Undersøkelsen ble bestilt av NAFKAM og gjennomført av Ipsos MMI som telefonintervju med 1002 personer i alderen 15 år eller eldre i november 2012.

Analyse av tallene og utarbeidelse av rapport ble foretatt av Vinjar Fønnebø ved NAFKAM. Rapporten kan lastes ned nederst på denne siden.

Tidligere undersøkelser av befolkningens bruk av alternativ behandling før denne omfatter blant annet en undersøkelse fra 1997 av Aarbakkeutvalget, SSBs Levekårsundersøkelser i 2002, 2005 og 2008, samt NIFAB-undersøkelsen 2007. I 2001 og 2011 gjennomførte NAFKAM også undersøkelser av bruk av alternativ behandling ved norske sykehus.

Hovedresultater

Bruk totalt

45,3 % av de spurte oppga at de hadde brukt alternativ behandling (mottatt behandling fra behandler utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten, og/eller helsepersonell innenfor det offentlige, og/eller de hadde brukt selvhjelpsteknikker og/eller de har brukt urter/naturmidler som behandling) i løpet av de siste 12 månedene. Siden ulike undersøkelser definerer alternativ behandling ulikt, vil det ofte være vanskelig å sammenligne tall fra forskjellige undersøkelser. Derfor har vi også utarbeidet tall for total bruk siste 12 måneder, hvor vi har variert definisjonen av “bruk av alternativ behandling”:

  • Hvis man tar vekk kategoriene “urter/naturmidler” og “selvhjelpsteknikker” fra definisjonen, blir tallet for total bruk siste 12 måneder 36,6 %
  • Hvis man tar vekk katergoriene "massasje" , “urter/naturmidler” og “selvhjelpsteknikker” fra definisjonen, blir tallet for total bruk siste 12 måneder 20,6 %.
  • Hvis man tar vekk kategoriene "urter/kosttilskudd" og "selvhjelpsteknikker" fra definisjonen, og i tillegg fjerner svaralternativet ”annen alternativ behandling” fra spørsmålet om man har mottatt alternativ behandling fra en alternativ behandler utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten og/eller fra helsepersonell innenfor det offentlige, blir tallet for total bruk siste 12 måneder 34,8 %.
  • Hvis man inkluderer kategorien “kosttilskudd” i definisjonen, blir tallet for total bruk siste 12 måneder 81 %.

Hvilke behandlingsformer blir brukt mest?

De fem behandlingsformene som ifølge undersøkelsen ble brukt mest, var massasje (22,8 %), akupunktur (9,7 %), soneterapi (3,9 %), healing (3,7 %) og homeopati (2,9 %).

Bruk etter kjønn

Kvinner hadde brukt alternativ behandling, slik NAFKAM definerer det, i noe større grad enn menn de siste 12 månedene:

  • Kvinner: 53,6 %

  • Menn: 36,5 %

Hvor mye penger bruker en typisk kunde/klient på alternativ behandling

  • Behandling hos behandler: 2403 kroner
  • Kosttilskudd: 1095 kroner
  • Urter/"naturmidler": 1409 kroner
  • Selvhjelpsteknikker: 886 kroner

Endringer i forhold til siste aktuelle undersøkelse: Tallet for total bruk av AB hos behandler i NAFKAM-undersøkelsen 2012 er ikke sammenlignbart med tallet fra NIFAB-undersøkelsen 2007, fordi man definerte kategorien “andre alternative behandlingsformer” forskjellig.

Hvis man tar bort kategorien “andre alternative behandlingsformer”, får man tallene 33,9 % i NIFAB-2007 og 34,8 % i NAFKAM-2012, for total bruk siste 12 måneder. Disse tallene er sammenlignbare, og viser at den totale andel av befolkningen som bruker AB hos behandler har vært stort sett uendret fra 2007 til 2012.

Les mer

Rapporten i sin helhet (pdf)

Bruken av alternativ behandling stabil siden 2007

Så mye bruker nordmenn på alternativ behandling

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: