Koenzym Q-10 | NAFKAM

Koenzym Q-10

Q-10 er en substans som finnes naturlig i kroppen. Det fremstilles også syntetisk, og kan inntas i tablettform.

Q-10, ofte kalt koenzym Q-10, er en vitaminlignende substans med struktur som vitamin K. Det produseres i kroppen, og er nødvendig for flere av kroppens prosesser. Mennesker får også i seg små mengder Q-10 gjennom et vanlig kosthold, siden det fins naturlig tilstede i endel matvarer. Det fins to hovedformer for Q10: oksidert form (ubiquinon) og redusert form (ubiquinol).

Bruk med medisinske formål baserer seg derfor hovedsakelig på syntetisk framstilt Q-10. Slikt Q-10 er tilgjengelig over disk i Norge som kosttilskudd i form av kapsler eller flytende form, samt som krem. I følge kildene våre ser Q-10 ut til å kunne ha en viss effekt på visse helsetilstander, så som blodtrykkssenkende middel.

Oralt inntak av Q-10 som kosttilskudd tolereres vanligvis godt. Bare noen bivirkninger er kjent, og disse regnes som milde og forbigående. Enkelte grupper oppfordres likevel til å utvise forsiktighet ved bruk.

Naturlig Q-10 produseres og finnes dermed naturlig i kroppen. Det er nødvendig for at flere organer skal fungere, og for visse kjemiske reaksjoner. Slikt Q-10 bidrar med å skaffe energi til cellene, og ser ut til å virke antioksiderende. Man vet imidlertid ikke like mye om syntetisk fremstilt Q-10.

Virker det?

Forskningen som er gjort viser effekt mot konstatert Q-10 mangel, og ved den nevromuskulære sykdommen mitokondriell myopati.

30. juni 2020 inneholdt våre kilder følgende oppsummeringer på bruk av syntetisk Q-10 ved ulike tilstander (Merk: Det er ikke alltid et klart skille mellom skolemedisinsk og alternativ bruk av Q-10. Denne oversikten inkluderer også skolemedisinske bruksområder for Q-10):

HAR TROLIG EFFEKT HAR TROLIG IKKE EFFEKT

Diabetisk nevropati

Ereksjonsprolem ved skjev penis (Peyronies sykdom)

Symptomer ved fibromyalgi

Utmattelse (fatigue) hos MS-pasienter

Styrking av immunforsvaret hos personer med HIV/ AIDS

Hjerteinfarkt, forebyggende

Hjertesvikt (CHF)

Høyt blodtrykk

Migrene

Yteevne ved muskelsvinn (Muskulær dystrofi)

Parkinsons sykdom

Senking av systolisk blodtrykk

Vevsskade og tilfriskning etter hjerteoperasjon

ALS (Amyotrofisk lateralsklerose, Lou Gehrigs sykdom)

Alzheimers 

Diabetes 1/2

Kreft/ kreftbehandlingsrelatert utmattelse (fatigue)

Muskelstyrke ved postpolio syndrom (PPS)

Det er også gjort oppsummeringer av forskningen på Q-10 ved en rekke andre helseproblemer og -hensikter, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke - studiene som er gjort var for få/ små, forskningsmetodisk mangelfulle, og/ eller at resultatene fra dem var for sprikende og motstridende. Dette gjelder Q-10 brukt ved:

angina, aldring, astma, autisme (ASD), ataksi (Cerebellar og Friedreichs), blodforgiftning/ spesis,  brystkreft (forebyggende), CFS/ ME, diabetes, døvhet ved diabetes-varianten MIDD, fibromyalgi, grå stær, hepatitt C, hjertelidelsen Dilaterende kardiomyopati, hjertelidelsen Hypertrofisk kardiomyopati, høyt kolesterol (Hyperlipemi), hypertensjon, Huntingtons sykdom, hørselstap, hårtap, ikke-alkoholisk fettlever, infertilitet, kokain-avhengighet, KOLS, kreft, munntørrhet, muskelbivirkninger (myopati) etter behandling med statiner, myalgiske plager, nedsatt befruktningsevne hos menn, nyresvikt, Parkinsons, Prader-Willis syndrom (PWS), polysystisk ovariesyndrom (PCOS), prostatakreft, rynker, skade på hjertet etter cellegiftbehandling, svangerskapsforgiftning (pre-eklampsi), sykliske brekninger-syndrom (CVS), tørre øyne, tannkjøttsykdom, øyesykdommen AMD (Aldersrelatert macula-degenerasjon) og øyeoperasjon (tilheling i etterkant).

Er det trygt?

Oralt inntak av Q-10 som kosttilskudd tolereres vanligvis godt. Bare noen bivirkninger er kjent, og disse regnes som milde og forbigående. Enkelte grupper oppfordres likevel til å utvise forsiktighet ved bruk.

Kjente bivirkninger

I følge våre kilder tolerer de aller fleste tilskudd av Q-10 godt, men milde og forbigående bivirkninger som omgangssyke, nedsatt appetitt, kvalme, oppkast, halsbrann, diare og ubehag i øvre del av buken er registrert. Hos noen kan Q-10 også gi hudutslett. Ifølge forskningen kan man redusere slike bivirkninger ved å dele opp dagsdosen i mindre doser, i stedet for å ta alt på en gang. Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Man vet at Q-10 kan redusere blodtrykket og slik forsterke virkningen av legemidler som er beregnet for å redusere blodtrykket. Personer som har problemer med blodtrykket, bør av den grunn utvise forsiktighet med Q-10, og rådføre seg med lege før eventuell bruk.

Q-10 kan også påvirke effekten av visse urter og kosttilskudd, samt resultatet av medisinske prøver. Naturmedisin (plantebaserte legemidler) bør generelt ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi slike kan påvirke blødninger under operasjoner.  Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne. Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Man har generelt lite dokumentasjon av sikkerheten ved bruk av Q-10 på gravide og barn. Kildene våre råder derfor til at eventuell bruk for disse gruppene på bør skje under oppfølging av lege.

For ammende

Vi finner ingen beskrevne bruksområder spesifikt knyttet til amming eller for spedbarn.

Q10 er en normal komponent i morsmelk, og det er ikke funnet forhøyede verdier av betydning i morsmelken hos ammende som tar Q-10 tilskudd.

Det finnes ikke tilstrekkelige data om sikkerheten for ammende mødre eller spedbarn ved tilskudd av Q-10.  Natural Medicines oppfordrer derfor ammende om å unngå bruk av Q-10 inntil mere kunnskap foreligger.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Koenzym Q-10 er en vitaminlignende substans som produseres i kroppens celler, spesielt i hjertet, leveren, nyrene og bukspyttkjertelen. Det finnes også som naturlig ingrediens i blant annet kjøtt, sjømat, spinat og nøtter. Mengden av koenzymet i matvarer er imidlertid liten, og medisinsk bruk baserer seg derfor hovedsakelig på tilskudd av syntetisk framstilt Q-10.

Slikt Q-10 er tilgjengelig over disk i Norge som kosttilskudd i form av kapsler, i flytende form og som krem. Tilskudd av Q-10 og matvarer som inneholder Q-10 er kjent brukt ved en rekke helsetilstander, ut over det våre kilder inneholder forskning på.

Les også vår artikkel om Q-10 og kreft på vår temaseksjon om alternativ kreftbehandling.

Andre kjente navn: ubikinon, koenzym Q-10/ Q10, Coenzyme Q 10, CoQ10, Ubiquinone-10 Ubidécarénon

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: