Koenzym Q-10 | NAFKAM

Koenzym Q-10

Q-10 er en substans som finnes naturlig i kroppen. Det fremstilles også syntetisk, og kan inntas i tablettform.

Q-10, ofte kalt koenzym Q-10, er en vitaminlignende substans som produseres i kroppen, og som er nødvendig for flere av kroppens prosesser. Det fins også naturlig tilstede i endel matvarer, men i små mengder.

Bruk med medisinske formål baserer seg derfor hovedsakelig på syntetisk framstilt Q-10. Slikt Q-10 er tilgjengelig over disk i Norge som kosttilskudd i form av kapsler eller flytende form, samt som krem. I følge kildene våre ser Q-10 ut til å kunne ha effekt på visse helsetilstander.

Bruk av Q-10 anses i hovedsak som trygt, men enkelte grupper frarådes å bruke Q-10, og noen grupper oppfordres til å utvise forsiktighet ved bruk.

Virker det?

Naturlig koenzym Q-10 produseres og finnes dermed naturlig i kroppen. Det er nødvendig for at flere organer skal fungere, og for visse kjemiske reaksjoner. Slikt koenzym bidrar med å skaffe energi til cellene, og ser også ut til å virke antioksiderende. Man vet imidlertid ikke like mye om syntetisk fremstilt Q-10.

30. juni 2020 inneholdt våre kilder følgende oppsummeringer på bruk av syntetisk Q-10 ved ulike tilstander (Merk: Det er ikke alltid et klart skille mellom skolemedisinsk og alternativ bruk av Q-10. Denne oversikten vil derfor også inkludere skolemedisinske bruksområder for Q-10):

HAR TROLIG EFFEKT HAR MULIGENS EFFEKT HAR MULIGENS IKKE EFFEKT HAR TROLIG IKKE EFFEKT
 

AMD (Øyesykdommen Aldersrelatert macula-degenerasjon)

Diabetisk nevropati

Ereksjonsprolem ved skjeiv penis (Peyronies sykdom)

HIV/AIDS (styrking av immunforsvaret)

Hjerteinfarkt, forebyggende

Hjertesvikt (CHF)

Huntingtons sykdom

Høyt blodtrykk

Migrene

Mitokondriell sykdom

Muskelsvinn (yteevne ved muskulær dystrofi)

Parkinsons sykdom

Senking av systolisk blodtrykk

Vevsskade og tilfriskning etter hjerteoperasjon

Q10-mangel

ALS (Amyotrofisk lateralsklerose (Lou Gehrigs sykdom)

Alzheimers sykdom

Høyt kolesterol (Hyperlipemi)

Kokain-avhengighet

Muskelstyrke ved postpolio syndrom (PPS)

Ytelse og utholdenhet

 

Det er gjort noen oppsummeringer av forskningen på koenzym Q-10, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke. Dette gjelder koenzym Q-10 brukt ved:
angina, astma, ataksi (Cerebellar og Friedreichs), brystkreft (forebyggende), diabetes, døvhet ved diabetes-varianten MIDD, fibromyalgi, hepatitt C, hjertelidelsen Dilaterende kardiomyopati, hjertelidelsen Hypertrofisk kardiomyopati, hørselstap, hårtap, KOLS, kreft, munntørrhet, muskelbivirkninger (myopati) etter behandling med statiner, nedsatt befruktningsevne hos menn, nyresvikt, Prader-Willis syndrom (PWS), prostatakreft, rynker, skade på hjertet etter cellegiftbehandling, svangerskapsforgiftning (pre-eklampsi), sykliske brekninger-syndrom (CVS), tannkjøttsykdom og øyeoperasjon (tilheling i etterkant).

Er det trygt?

Kildene våre fraråder gravide og ammende å bruke Q-10, fordi det mangler tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon for å si at det er trygt for disse gruppene.

Q-10 kan redusere blodtrykket eller forsterke virkningen av legemidler som er beregnet for å redusere blodtrykket. Personer som har problemer med blodtrykket, bør av den grunn utvise forsiktighet ved bruk av Q-10, og oppfordres til å rådføre seg med lege om bruk og eventuelle bivirkninger.

Q-10 regnes generelt som trygt å bruke for normalt friske voksne enten det spises, drikkes eller påføres direkte på gummene.

I følge kildene våre anses bruk av Q-10 til barn også som trygt, men de oppfordrer likevel til at medisinsk bruk på barn bør skje under oppfølging av lege.

Bivirkninger

I følge våre kilder tolerer de aller fleste tilskudd av Q-10 godt, men milde og forbigående bivirkninger som omgangssyke, nedsatt appetitt, kvalme, oppkast, halsbrann, diare og ubehag i øvre del av buken er kjent. Q-10 kan hos enkelte også gi hudutslett. Noen av disse bivirkningene kan minskes ved å heller dele opp dagsdosen i mindre doser i stedet for å ta alt på en gang.

Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Q-10 kan påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd, og resultatet av medisinske prøver. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. Naturmedisin (plantebaserte legemidler) bør derfor ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under operasjoner.  Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Koenzym Q-10 er en vitaminlignende substans som produseres i kroppens celler, spesielt i hjertet, leveren, nyrene og bukspyttkjertelen. Det finnes også som naturlig ingrediens i blant annet kjøtt, sjømat, spinat og nøtter. Mengden av koenzymet i matvarer er imidlertid liten, og medisinsk bruk baserer seg derfor hovedsakelig på tilskudd av syntetisk framstilt Q-10.

Slikt Q-10 er tilgjengelig over disk i Norge som kosttilskudd i form av kapsler, i flytende form og som krem. Tilskudd av Q-10 og matvarer som inneholder koenzym Q-10 er kjent brukt ved en rekke helsetilstander, ut over det våre kilder inneholder forskning på.

Les også vår artikkel om Koenzym Q-10 og kreft på vår temaseksjon om alternativ kreftbehandling.

Andre norske navn: ubikinon, koenzym Q-10
Engelske navn: Coenzyme Q 10, CoQ10, Ubiquinone-10

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: