Hvor finner jeg informasjon om kreft og alternativ behandling? | NAFKAM

Hvor finner jeg informasjon om kreft og alternativ behandling?

Det er viktig å sjekke hva forskningen har funnet om den alternative behandlingen du vurderer.

Beslutninger om helse og behandling bør heller tas basert på fakta, enn å bruke en terapi bare på grunn av noe du har sett i en annonse, på internett - eller fordi noen har fortalt deg at det fungerte for dem. Gjennom forskningen finner man også ofte ut viktige fakta om sikkerhet og trygghet ved terapien.

Kilder til informasjon om alternativ behandling

Hvordan finne informasjon ved hjelp av nettsøk.

Det finnes store mengder informasjon om alternativ behandling, både i trykte og digitale medier. Hvilke kilder som egner seg best til å svare på ditt spørsmål, avhenger av hva du søker svar på.Ikke alle kilder er like gode og troverdige. Det er derfor viktig å sjekke:

  • hvem kilden er
  • hvilke interesser som står bak
  • om informasjonen er kvalitetssikret av uavhengige fagkyndige

Hvilke kriterier for valg av kilde som gjelder, avhenger av hvilken type informasjon du leter etter. Hvis du leter etter informasjon du skal bruke til å ta beslutninger om egen helse, har vi følgende råd: Bruk nettsteder og informasjon som er laget av større medisinske sentra, universiteter, nasjonale organisasjoner og statlige instanser. Disse er oftest de mest pålitelige, blant annet fordi det er større sjanse for at de er underlagt strengere kvalitetskontroll enn andre aktører.

Nedenfor har vi samlet en oversikt over relevante kilder ved forskjellige spørsmål publikum ofte har om alternativ behandling og kreft. Vær klar over at en del av disse er myntet på fagfolk, slik at språket og innholdet kan være vanskelig å forstå.

CAM-Cancer
Internasjonalt forsknings/ formidlingsprosjekt om kreft og alternativ behandling.

Drevet av NAFKAM, tilrettelagt for helsepersonell.

Engelsk

Office of Cancer Complementary and Alternative Medicine (OCCAM):
Offentlig senter med informasjon om kreft og alternativ behandling.

Informasjonen er myntet på helsepersonell, forskere og publikum.

Engelsk

Kreftforeningen:
Norsk forening for kreftpasienter og forskning på kreft.

Informasjonen er tilrettelagt for publikum. Spesifikke spørsmål kan besvares.

Norsk

Kræftens Bekæmpelse:
Dansk parallell til den norske Kreftforeningen.

Informasjonen er tilrettelagt for publikum.

Dansk

NAFKAM:
Norsk statlig kilde med nøytral og kvalitetssikret informasjon om alternativ behandling.

Tilrettelagt for publikum. Spesifikke spørsmål kan besvares.

Norsk

Sundhedsstyrelsens Råd vedr Alternativ Behandling (SRAB):
Dansk statlig kilde med nøytral og kvalitetssikret informasjon om alternativ behandling.

Tilrettelagt for publikum.

Dansk

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: