Essiac | NAFKAM

Essiac

Essiac er en urteblanding som påstås å hjelpe mot kreft og bivirkninger av konvensjonell kreftbehandling, å stimulere immunforsvaret, redusere betennelser og avgifte kroppen. I tillegg hevdes det at den reduserer depresjon og angst.

Illustrasjon: Noen av påstandene om Essiac som man kan finne på internett. Foto/collage: Colourbox/Vegard Sørnes © NAFKAM 2019

Essiac er en urteblanding som vanligvis inntas som te. Den har blant annet blitt presentert som virksom mot kreft og mot bivirkninger av konvensjonell kreftbehandling. Det har blitt sagt at den stimulerer immunforsvaret, reduserer betennelser og avgifter kroppen. I tillegg påstås det at bruk av Essiac også reduserer depresjon og angst. Det finnes ikke solid kunnskap som støtter noen av disse påstandene. Det har derimot blitt funnet risiko for betydelige bivirkninger.

Essiac består av en blanding av urtene storborre, indisk rabarbrarot, engsyre og rødalm. En forklaring på hvorfor dette skal være gunstig, går ut på at sammensetningen og blandingsforholdet mellom de nevnte urtene er ekstremt nøye vurdert og fastsatt, fordi de angivelig skal få nye virkninger med å interagere med hverandre i nøyaktig dosering. 

Forklaringen om virkning mot kreft går ut på at urtene skal få kreftceller til å trekke seg tilbake dit de opprinnelig kommer fra, hvor de deretter vil krympe og forsvinne.

Teorien om at Essiac renser kroppen, bygger blant annet på antakelsen om kroppens behov for hjelp utenfra til renselse, detox og avgiftning. Les mer om detox her.

Virker det?

Forskning på de enkelte urtene i Essiac viser at de inneholder antioksidanter og stoffer med antivirale effekter. I tillegg inneholder de stoffer som kan øke blodsirkulasjonen, ha positiv effekt på huden og stabilisere blodsukkeret. Man kan imidlertid ikke gå ut fra at en blanding av disse urtene automatisk vil gi de samme effektene. Den nevnte forskningen er gjort på dyr og på celler i laboratorium, og resultater fra slik forskning kan generelt ikke overføres til å gjelde også for menneskekroppen. 

Pr. desember 2019 viser våre kilder at det ikke er utført kliniske studier for å vurdere effekten av Essiac, og den eneste publiserte undersøkelsen klarte ikke å finne at Essiac hadde effekt på kreftsvulster.

Etter våre kriterier finnes det derfor ikke tilstrekkelig dokumentasjon på om urteblandingen virker mot noen helseproblemer eller ikke. Teoriene om virkningsmekanisme anses verken som mulige eller tilstrekkelige forklaringer etter gjeldende vitenskapelige standarder og prinsipper. 

Er det trygt?

Bruk av Essiac kan føre til svimmelhet, kvalme og oppkast. Det er også rapportert om enkelte tilfeller der dårlig appetitt og svakere effekt av legemidler mistenkes å skyldes bruk av denne urteblandingen. 

Urtene som inngår i blandingen kan hver for seg gi mange og til dels alvorlige bivirkninger. De kan også påvirke resultatet av medisinske prøver. Ved høye doser og/eller langvarig bruk mistenkes flere av dem også å kunne medføre ytterligere bivirkninger og nye helseproblemer. 

Gravide og ammende, samt personer med blødersykdom eller som går på blodfortynnende medisiner, anbefales å være på den sikre siden og ikke bruke Essiac. Dette fordi det mangler kunnskap om urteblandingen kan føre til sammentrekning av livmoren og øke blødninger. Essiac bør heller ikke inntas dersom du mottar dialyse eller har transplanterte organer i kroppen. Personer som har planlagt operasjon, bør stoppe eventuell bruk av Essiac to uker før operasjonen. 

Noen nettsider råder pasienter til å avstå fra konvensjonell kreftbehandling samtidig som de bruker Essiac til å behandle et helseproblem. NAFKAM fraråder generelt å bytte ut nødvendig virksom medisinsk behandling til fordel for alternativ behandling. 

Vi anbefaler at du snakker med legen din dersom du vurderer å bruke Essiac som behandling av et helseproblem, slik at du kan få en individuell vurdering basert på din helsesituasjon og de legemidler du eventuelt allerede bruker. Dette gjelder særlig dersom du har fått påvist kreft eller annen alvorlig sykdom. Les mer i vår pasientveiledning.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte RELIS via din lege (eller annet autorisert helsepersonell) med de spørsmål dere måtte ha. RELIS har også en åpen, søkbar database på nettstedet med spørsmål og svar. 

Bakgrunn

Essiac er et kanadisk, registrert varemerke for et kosttilskudd. 

Essiac kan spores tilbake til 1920-tallet, da den kanadiske sykepleieren Renée Caisse lanserte det som oppskriften på en naturlig kreftbehandling fra den indianske folkemedisinen. Det sies at hun fikk denne fra en pasient som angivelig hadde overlevd kreft ved hjelp av denne urteblandingen. «Essiac» er etternavnet hennes stavet bakvendt.

Flor-Essence er en variant av Essiac, som i tillegg inneholder brønnkarse, benediktinertistel, rødkløver og tare. Disse urtene er sammen tenkt å skulle forsterke virkningen av det originale produktet. Etter våre kriterier finnes det heller ikke dokumentasjon på om denne urteblandingen virker mot noen helseproblemer eller ikke. Forsiktighetsreglene som gjelder for Essiac, gjelder også for Flor-Essence. 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: