Forbrukertilsynets retningslinjer og råd

Forbrukertilsynet har laget retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling. Dette gir deg som utøver svar på hva som er lov og ikke lov i den forbindelse. Retningslinjene finner du her.

Forbrukertilsynet har også laget en brosjyre for deg som vurderer å bruke alternativ behandling. Brosjyren tar blant annet for seg spørsmål om hvilke pasientrettigheter som gjelder, hvem som fører tilsyn med behandlere og hva man skal gjøre ved eventuell skade.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: