Carctol® urteblanding ved kreft | NAFKAM

Carctol® urteblanding ved kreft

Flere av de aktuelle urtene i Carctol® urteblanding er enkeltvis kjent for å kunne gi bivirkninger eller forstyrre virkningen av visse legemidler.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

 

Carctol® er en ayurvedisk urteblanding bestående av åtte urteekstrakter, som ble utviklet av Dr. Nandlal Tiwari i India.

Det hevdes at Carctol® kan kurere kreft og mildne bivirkninger forårsaket av cellegift og stråling. Påstandene er imidlertid ikke støttet av forskning, da det så langt ikke er gjennomført noen kontrollerte kliniske studier på urteblandingen.

Sikkerheten knyttet til bruk av Carcto®l er ukjent. Selv om det ikke er registret noen risikoer ved bruk av kombinasjonsproduktet, er flere av urtene som inngår i blandingen enkeltvis kjent for å kunne gi bivirkninger og å forstyrre virkning av ordinære legemidler.

Opplysninger om originaldokumentet: 

Katja Boehm, CAM-Cancer Consortium. Carctol [online document]. April 29, 2016.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på carctol urteblanding ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer.

Mulig risiko ved bruk av Carctol® urteblanding

Bivirkninger: Det er ikke rapportert bivirkninger av Carctol® urteblanding. Produktets offisielle nettside viser til laboratorieforskning på mus som ikke har funnet at produktet er giftig, men det er ikke publisert noe pre-klinisk forskning i medisinske tidsskrifter, hvor toksisiteten til produktet er vurdert. 
Derimot er det kjent at flere av enkelturtene i blandingen kan forårsake bivirkninger som allergiske reaksjoner, diare, hjerterytmeforstyrrelser, kalsiummangel, ubehag/kramper i mage og tarm, sammentrekninger i livmor, midlertidig nedsatt nyrefunksjon, samt innvirkning på sentralnervesystemet.

Kontraindikasjon: Ingen kjente

Interaksjoner: De ulike urtene kan interagere med flere medisiner, ved å øke opptak eller redusere effekten av medisinene. Vær obs på medisiner som er syreregulerende, protonpumpehemmende eller blodsukkersenkende (eks insulin). Noen av urtene kan redusere kroppens opptak av bla mineraler, samt forårsake kaliummangel som igjen påvirker hjerte og puls.

Annet/vær ekstra obs på: 
Sikkerheten ved Carctol® urteblanding har ikke blitt systematisk vurdert. Distributørene av produktet hevder at urteblandingen ikke er assosiert med bivirkninger eller interaksjoner. Disse påstanden er basert på misforståelsen av at "produktet er hentet fra og satt sammen av fullstendig naturlige bestanddeler og kan ikke forårsake skade eller bivirkninger". Disse refererer ikke nødvendigvis til doseringene som er benyttet i Carctol®.
Pasienter anbefales dessuten å drikke store mengder vann per dag. Det er heller ingen dokumentasjon tilgjengelig til å si noe om bruk av Carctol® ved graviditet eller amming.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: