Carctol urteblanding ved kreft | NAFKAM

Carctol urteblanding ved kreft

Flere av de aktuelle urtene i Carctol urteblanding er enkeltvis kjent for å kunne gi bivirkninger eller forstyrre virkningen av visse legemidler.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Carctol er en urteblanding bestående av åtte urter.
  • Det finnes hverken innledende studier eller kliniske studier på carctol brukt for lindring eller behandling av kreft.
  • Det er uklart om det er trygt å bruke carctol.

Carctol er en urteblanding bestående av åtte urteekstrakter. Blandingen har sitt opphav i ayurvedisk tradisjon i India, og er i dag tilgjengelig i Europa.

Det hevdes at carctol kan kurere kreft. Dette er ikke påvist gjennom forskning, da det ikke er gjennomført noen kontrollerte kliniske studier på urteblandingen.

Mangelen på forskning betyr også at man ikke vet om bruk av urteblandingen er trygt eller ikke. Imidlertid er flere av urtene som inngår i blandingen, enkeltvis kjent for å kunne gi bivirkninger og å forstyrre virkning av ordinære legemidler.

Opplysninger om originaldokumentet: 

Katja Boehm, CAM-Cancer Consortium. Carctol [online document]. April 29, 2016.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på carctol urteblanding ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer.

Mulig risiko ved bruk av Carctol urteblanding

Bivirkninger: Det er forsket lite på Carctol urteblanding, og ingen bivirkninger er rapportert. Derimot er det kjent at flere av enkelturtene i blandingen kan forårsake bivirkninger som allergiske reaksjoner, diare, hjerterytmeforstyrrelser, kalsiummangel, ubehag/kramper i mage og tarm, sammentrekninger i livmor, midlertidig nedsatt nyrefunksjon, samt innvirkning på sentralnervesystemet.

Kontraindikasjon: Ingen kjente

Interaksjoner: De ulike urtene kan interagere med flere medisiner, ved å øke opptak eller redusere effekten av medisinene. Vær obs på medisiner som er syreregulerende eller blodsukkersenkende (eks insulin). Noen av urtene kan redusere kroppens opptak av bla mineraler, samt forårsake kaliummangel som igjen påvirker hjerte og puls.

Annet/vær ekstra obs på: Pasienter anbefales å drikke 3-5 liter vann per dag, samt følge en vegetarisk diett. Det kan muligens føre til underernæring og væskebelastning.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: