Kreft | NAFKAM

Alternativ behandling ved kreft

I denne samlingen finner du beskrivelser av alternative behandlinger som på ulike vis sies å være nyttige for pasienter med kreft, hva de går ut på og hva vi kan si om dem når det gjelder effekt og risiko. Vi gjør oppmerksom på at behandling av selve kreftsykdommen krever at behandleren selv har eller samarbeider med en person som har autorisasjon som helsepersonell.

Behandling

Yoga ved kreft

20. januar 2020
Yoga anses i hovedsak som trygt og er sjelden assosiert med bivirkninger. Rapporteringer indikerer imidlertid at det ikke er tilrådelig med visse øvelser/praksis hos personer med eksisterende risikofaktorer.
Behandling

Homøopati ved kreft

9. januar 2020
Homøopati anses i hovedsak som trygt. Slik behandling kan likevel medføre risiko dersom den brukes i stedet for konvensjonell kreftbehandling.
Behandling

Progressiv muskelavslapping (PMR) ved kreft

12. desember 2019
Progressiv muskelavslapping søker å redusere følelsen av spenning og opplevd stress, og fremme avslapping. Det mangler dokumentasjon på eventuell nytte for kreftpasienter. Det er fremmet bekymringer om PMR kan være uheldig for pasienter som har hatt psykiske lidelser, men eventuell risiko er ikke solid dokumentert.
Behandling

Simontonmetoden ved kreft

10. desember 2019
Behandlingen er en form for rådgivning kombinert med teknikker for kropp og sinn. Disse regnes hver for seg som trygge å benytte som del av støttende kreftomsorg. Noen av teknikkene regnes likevel som uheldige for personer med psykiske lidelser, og det knyttes bekymring til at noen promotører av metoden anbefaler kreftpasienter å kutte ut skolemedisinsk behandling.
Behandling

Terapeutisk berøring ved kreft

10. desember 2019
Ifølge teorien bak metoden kan berøring fremme en antatt energiflyt i kroppen, og redusere bivirkninger av konvensjonell behandling så som smerte og utmattelse. Dette er ikke bekreftet gjennom forskning. Terapeutisk berøring/ therapeutic touch er ikke assosiert med noen sikkerhetsrisiko.
Behandling

Tai chi ved kreft

9. desember 2019
Tai chi er en rolig form for trening og bevegelse som skal påvirke immunforsvaret og øke bevegeligheten, balansen og livskvaliteten på ulike vis. Forskningsresultatene på dette spriker og er tildels motstridende. Metoden anses i hovedsak som trygg å bruke. Eldre og pasienter med kjente hjertelidelser, benskjørhet eller muskel- og skjelettproblemer anbefales likevel å rådføre seg med lege før oppstart av tai chi.
Behandling

Musikkterapi ved kreft

2. desember 2019
I musikkterapi tenker man at musikken kan brukes til å imøtekomme fysiske, emosjonelle, kognitive og sosiale behov.
Behandling

Ozonterapi ved kreft

2. desember 2019
Det er forsket svært lite på terapeutisk bruk av ozon på mennesker, men det er bekreftet at gassen er giftig for lungene og farlig dersom den gis intravenøst.
Behandling

Mindfulness ved kreft

25. november 2019
Mindfulnessbaserte teknikker kan muligens redusere tilleggsplager knyttet til enkelte kreftdiagnoser, men det mangler forskning på forekomst eller fravær av bivirkninger. Pasienter med kjente mentale eller psykiske lidelser bør snakke med legen sin før oppstart av meditativ trening.
Behandling

Autogen terapi ved kreft

18. november 2019
Autogen terapi ved kreft innebærer mentale øvelser for å bedre pasienters håndtering av stress i forbindelse med sykdommen. Forskningen er mangelfull og begrenset, og kan ikke si noe om eventuell effekt.
Behandling

Akupunktur mot fatigue ved kreft

12. november 2019
Innledende studier har antydet at akupunktur kanskje kan ha effekt mot fatigue ved kreft, men dette er ikke bekreftet i systematiske kunnskapsoppsummeringer.
Behandling

Akupunktur mot pustevansker ved kreft

12. november 2019
Kliniske studier har ikke påvist effekt på pustevansker, men foreløpige funn antyder at akupunktur kanskje kan redusere morfinbehov og angst knyttet til slike pustevansker.
Behandling

Akupunktur mot leukopeni forårsaket av kreftbehandling

12. november 2019
Noen pasienter opplever å få leukopeni som følge av kreftbehandling, og akupunktur påstås å kunne hjelpe. Forskningen på feltet er mangelfull og utilstrekkelig og kan ikke støtte påstanden.
Behandling

Akupunktur mot hetetokter ved kreft

12. november 2019
Kliniske studier av akupunktur mot hetetokter hos kvinner med brystkreft har så langt ikke gitt dokumentasjon som støtter påstanden om eventuell effekt.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: