Aura-diagnostikk | NAFKAM

Aura-diagnostikk

Aura-diagnostikk er en alternativmedisinsk diagnosemetode som er basert på en forståelse av et felt rundt menneskekroppen, som gir opplysninger om din helsetilstand og behov for behandling.

Aura-diagnostikk er kjent brukt innen flere former for alternativ behandling, som for eksempel healing og beslektede åndelige behandlingsformer.

Innenfor ulike alternative behandlingsteorier kalles dette feltet for «aura». Noen behandlere mener å kunne vurdere helsen din ved å se på denne auraen og analysere fargene og styrken (intensiteten) på den.

Det fins også behandlere som bruker et spesielt fotoapparat som de mener kan ta bilde av en persons aura. På slike bilder ser man at det stråler ut lys i ulike farger og med ulik styrke fra silhouetten av menneskekroppen. Denne strålingen lar seg naturlig forklare som et resultat av høyspenningsutladninger fra apparatet. Denne effekten kalles Kirlianeffekten.

Noen behandlere sier at de også kan finne helseproblemer og behandle eller disse ved hjelp av å kjenne på pasientens aura med hendene sine (auramassasje). Andre behandlere gir råd om endring av livsstil og kosthold basert på aura-diagnosen. I tillegg finnes det behandlere som mener at de kan se, analysere og påvirke menneskers aura uten å være tilstede i samme rom som dem. At du ikke kan se eller føle din egen eller andres aura, forklares av behandlerne med at dette krever at man må ha og ha trent opp en spesiell evne til dette.

Virker det?

Det er enighet om at menneskekroppen avgir elektromagnetisk stråling. Dette kan ses som et felt som omgir kroppen, blant annet ved termografering. Områder på kroppen med betennelser (inflammasjon) utvikler varme, og områder med nedsatt blodgjennomstrømming avgir mindre varme. Slike variasjoner i temperatur kan observeres ved undersøkelse med termografering.

Det finnes imidlertid ingen solid dokumentasjon på at dette feltet kan brukes til å avdekke og påvirke sykdom slik utøvere av aura-diagnostikk mener.

Ved søk i juli 2018 etter oppsummert forskning i kildene våre, fant vi ingen slik dokumentasjon for aura-diagnostikk. I slike tilfeller foreligger det etter våre kriterier ikke tilstrekkelig grunnlag til å si om det virker eller ikke, men dette betyr også at eventuelle påstander om effekt ikke har solid støtte i helseforskningen.

Er det trygt?

Vi fant på søketidspunktet ingen opplysninger i kildene våre om sikkerheten ved aura-diagnostikk, men risikoen for bivirkninger eller skade er trolig lav. Vi anbefaler likevel at du snakker med legen din dersom du lurer på om du har et helseproblem, før du eventuelt bruker aura-diagnostikk som grunnlag for å behandle det. 

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen din om alternativ behandling som du bruker eller vurderer å bruke.
  • Ikke bytt ut nødvendig behandling fra helsetjenesten med alternativ behandling.
  • Mangel på rapporterte bivirkninger er ikke det samme som at en behandlingsform er dokumentert som trygg. I Norge har vi ikke noen offisiell form for rapportering og systematisering av bivirkninger ved alternativ behandling. Man kan derfor anta at slike ofte er underrapportert.
  • Når du bruker alternativ behandling, er rettsvernet ditt svakere enn når du bruker offentlige helsetjenester. Som pasient hos alternative behandlere er du ved skade som regel ikke dekket av Norsk Pasientskadeerstatning.
  • Du kan lese mer om dette temaet i vår artikkel om din juridiske sikkerhet og i vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: