Aura-diagnostikk | NAFKAM

Aura-diagnostikk

Aura-diagnostikk er en alternativ diagnosemetode som er basert på forståelsen av at det elektromagnetiske feltet rundt kroppen vår kan avsløre vår helsetilstand og behov for behandling. Det finnes ikke solid vitenskapelig dokumentasjon på at dette feltet kan brukes til å avdekke sykdom, eller at påvirkning av det kan bedre helsen vår.  

Innenfor ulike alternative behandlingsteorier kalles det elektromagnetiske feltet rundt kroppen vår for «aura». Noen behandlere mener å kunne vurdere helsen vår ved å se på auraen, og analysere fargen og styrken på den. Andre sier de kan fortelle hva som feiler oss ved å kjenne på den med hendene.

Det fins også behandlere som bruker et spesielt fotoapparat som de mener kan ta bilde av auraen. På slike bilder ser det ut som at kroppen stråler ut lys i ulike farger og med ulik styrke. Men dette lar seg naturlig forklare som et resultat av høyspenningsutladninger fra apparatet. Denne effekten kalles Kirlianeffekten.

I tillegg finnes det alternative behandlere som sier de kan se og analysere pasientens aura uten at pasienten er tilstede.

Aura-diagnostikk er kjent brukt innen flere former for alternativ behandling, som for eksempel healing og beslektede behandlingsformer.

Noen behandlere sier at de også kan behandle pasienten for helseproblemet de finner, ved å rense og balansere auraen med hendene. Andre behandlere gir råd om endring av livsstil og kosthold basert på aura-diagnosen.  

Vi anbefaler at du snakker med legen din før du eventuelt prøver alternativ behandling. Les mer i vår pasientveiledning.

Her kan du lese mer om alternative diagnosemetoder.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: