Aura-diagnostikk | NAFKAM

Aura-diagnostikk

Aura-diagnostikk er en alternativ diagnosemetode som er basert på en forståelse av at det elektromagnetiske feltet vi vet omgir menneskekroppen, gir opplysninger om din helsetilstand og behov for behandling.

Innenfor ulike alternative behandlingsteorier kalles dette feltet for «aura». Noen behandlere mener å kunne vurdere helsen din ved å se på denne auraen og analysere fargen og styrken på den. Andre sier at de kan fortelle hva som feiler deg ved å kjenne på auraen din med hendene sine. At du ikke kan se eller føle din egen eller andres aura, forklares av behandlerne med at du mangler eller ikke har trent opp en spesiell evne til dette.

Det fins også behandlere som bruker et spesielt fotoapparat som de mener kan ta bilde av auraen din. På slike bilder stråler det ut lys i ulike farger og med ulik styrke. Men dette lar seg naturlig forklare som et resultat av høyspenningsutladninger fra apparatet. Denne effekten kalles Kirlianeffekten.

Noen behandlere sier at de også kan behandle pasienten for helseproblemer de finner, ved å rense og balansere auraen med hendene sine. Andre behandlere gir råd om endring av livsstil og kosthold basert på aura-diagnosen.  I tillegg finnes det alternative behandlere som mener at de kan se, analysere og påvirke menneskers aura uten å være tilstede i samme rom som dem.

Aura-diagnostikk er kjent brukt innen flere former for alternativ behandling, som for eksempel healing og beslektede åndelige behandlingsformer.

Det finnes ikke solid dokumentasjon på at menneskekroppens elektromagnetiske felt kan brukes til å avdekke og/ eller påvirke sykdom slik utøvere av aura-diagnostikk mener. 
Aura-diagnostikk uten bruk av elektriske apparater medfører trolig ingen eller svært lav risiko for bivirkninger eller skade. 

Vi anbefaler at du snakker med legen din dersom du lurer på om du har et helseproblem, og før du eventuelt prøver alternativ behandling av det. Les mer i vår pasientveiledning.

 

Kilder

Les også

Kvalitetssikring av våre artikler

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: