Amygdalin/Laetrile ved kreft | NAFKAM

Amygdalin/Laetrile ved kreft

Amygdalin er en kjemisk forbindelse som finnes i frøene og steinene på flere frukter. Inntak av amygdalin er forbundet med alvorlige bivirkninger.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskning på Amygdalin/Laetrile ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Amygdalin er en naturlig forekommende planteforbindelse. Det finnes hovedsakelig i frø av aprikoser, fersken og bitre mandler, og også i planter som limabønner, kløver og sorghum. Laetrile er et akronym (avledet fra LAEvorotatory og mandeloniTRILE) som brukes til å beskrive en renset, halvsyntetisk form av amygdalin. Laetrile hevdes å være en antikreftbehandling eller til og med kur, og cyanid antas å være den aktive antikreftbestanddelen.

Bruken var på høyden i USA på 1970- og 1980-tallet, frem til FDA anså det som usikkert etter å ha utført  kliniske studier i 1982. De fant ingen bevis for effekten av laetrile og fremhevet betydelige sikkerhetsproblemer, inkludert cyanidforgiftning.

I henhold til dagens vitenskapelige forståelse er det ingen bevis for effektiviteten av legemidler som inneholder amygdalin i antitumorbehandling.

Informasjon om originaldokumentet:

Adele Stapf, Helen Cooke, Helen Seers, CAM Cancer Consortium. Amygdalin/Laetrile [online document], August 18, 2020.

 

Mulig risiko ved bruk av Amygdalin/Laetrile

Bivirkninger: Oralt inntak av amygdalin kan føre til alvorlige bivirkninger. Mikrofloraen i fordøyelsessystemet bidrar til frigivelsen av cyanid i tarmkanalen. Bivirkningene reflekterer symptomer på cyanidforgiftning: Hodepine, svimmelhet, kvalme og oppkast, eksem, og i alvorlige tilfeller forstyrret bevissthet, økt hjerterytme, pusteforstyrrelser, leverskade, koma og død.

Kontraindikasjon: Produkter med amygdalin kan redusere leverfunksjonen hos mennesker med allerede nedsatt leverfunksjon. Gravide og ammende anbefales ikke å benytte amygdalin.

Interaksjoner: Det mangler dokumentasjon på eventuell interaksjon med legemidler.

Annet/vær ekstra obs på: Amygdalin i spiselig form i høye doser kan medføre alvorlig, i verste fall dødelig, cyanidforgiftning. Risikoen for cyanidforgiftning ser ut til å øke betraktelig ved samtidig inntak av høye doser c-vitamin. Toleransegrensen ser ut til å variere mye. Det medfører vansker med å forutsi grad av risiko for den enkelte pasient. Det er registrert feilmerking av produkter, og stikkprøver har påvist produkter forurenset av bakterier, gifter og andre substanser. I Norge er amygdalin klassifisert som legemiddel, og aprikoskjerner og bitre mandler er klassifisert som reseptpliktige legemidler. Ta kontakt med Legemiddelverket eller fastlegen din dersom du har spørsmål om amygdalin.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: