Amygdalin/Laetrile ved kreft | NAFKAM

Amygdalin/Laetrile ved kreft

Amygdalin er en kjemisk forbindelse som finnes i frøene og steinene på flere frukter. Inntak av amygdalin er forbundet med betydelig risiko.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Amygdalin er en naturlig kjemisk forbindelse som først og fremst finnes i frøene av aprikos, fersken og bitre mandler. Laetrile er et akronym som brukes til å beskrive en renset, halvsyntetisk form av amygdalin.
  • Det er ingen dokumentasjon for at legemidler som inneholder amygdalin har effekt i kreftbehandling.
  • Bruk av Laetrile er forbundet med betydelig risiko.

Amygdalin er en naturlig kjemisk forbindelse som finnes i flere planter. Den er først og fremst funnet i frøene av aprikos, fersken og bitre mandler, men også i planter som limabønner, kløver og sorghum.

Laetrile er et akronym (kommer av ordene LAEvorotatory og mandeloniTRILEt) og betegner en renset, halvsyntetisk form av amygdalin.

Laetrile hevdes å være effektivt i kreftbehandling, og til og med kunne kurere kreft, med cyanid som den antatt aktive ingrediensen.

Laetrile nådde høyden av sin popularitet i USA på 1970- og 1980-tallet, fram til Food and Drug Administration (FDA) merket det som utrygt etter en fase II-kontrollert klinisk studie i 1982. Studien fant ingen bevis for effekten av Laetrile og trakk frem betydelige bekymringer for sikkerheten ved bruk, blant annet cyanidforgiftning. Etter gjeldende vitenskapelig forståelse er det ingen bevis for at legemidler som inneholder amygdalin har effekt i kreftbehandling. Basert på denne risikovurderingen og mangelen på bevis for virkningen av amygdalin selv etter tiår med klinisk bruk, konkluderer nyere vurderinger med at dette stoffet ikke bør anbefales i kreftbehandling.

Informasjon om originaldokumentet:
Adele Stapf, Helen Cooke, Helen Seers, CAM-Cancer Consortium. Amygdalin/Laetrile [online document]. February 8, 2017.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Amygdalin/Laetrile ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer.

Mulig risiko ved bruk av Amygdalin/Laetrile

Bivirkninger: Oralt inntak av amygdalin kan føre til alvorlige bivirkninger. Mikrofloraen i fordøyelsessystemet bidrar til frigivelsen av cyanid i tarmkanalen.Bivirkningene reflekterer symptomer på cyanidforgiftning: hodepine, svimmelhet, kvalme og oppkast, eksem, og i alvorlige tilfeller forstyrret bevissthet, økt hjerterytme, pusteforstyrrelser, leverskade, koma og død.

Kontraindikasjon: Produkter med amygdalin kan redusere leverfunksjonen hos mennesker med allerede nedsatt leverfunksjon. Gravide og ammende anbefales ikke å benytte amygdalin.

Interaksjoner: Det mangler dokumentasjon på eventuell interaksjon med legemidler.

Annet/vær ekstra obs på: Amygdalin i spiselig form i høye doser kan medføre alvorlig, i verste fall dødelig, cyanidforgiftning. Risikoen for cyanidforgiftning ser ut til å øke betraktelig ved samtidig inntak av høye doser c-vitamin. Toleransegrensen ser ut til å variere mye. Det medfører vansker med å forutsi grad av risiko for den enkelte pasient. Det er registrert feilmerking av produkter, og stikkprøver har påvist produkter forurenset av bakterier, gifter og andre substanser. I Norge er amygdalin klassifisert som legemiddel, og aprikoskjerner og bitre mandler er klassifisert som reseptpliktige legemidler. Ta kontakt med Legemiddelverket eller fastlegen din dersom du har spørsmål om amygdalin.


Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: