Behandlingssystem | NAFKAM

Behandlingssystem

Et behandlingssystem betyr en "pakke" av flere typer behandling, satt sammen slik utøveren mener er best. Slike pakker kan bestå av ulike terapier som utøveren gir, råd om kosthold, livsstil, bruk av urter, kosttilskudd, selvhjelpsteknikker med mere.
Image
Bilder i collage av alternative behandlingsformer. Foto Colourbox og Ingun A. Mæhlum

Her er en oversikt over de behandlingssystemene vi har beskrevet:

Også folkemedisin er vanligvis satt sammen av flere ulike behandlinger, og omtales også ofte som behandlingssystem.

Selv om homøopati og Bachs blomstermedisin er frittstående behandlingsformer, sentrert rundt bruk av ulike produkter innenfor samme kategori, omtales de også ofte som behandlingssystem.

Effekt og sikkerhet

Fordi behandlingssystem kombinerer flere ulike behandlinger er det vanskelig å forske på disse. Det vil si at virkninger eller bivirkninger man opplever, kan skyldes ett eller kombinasjonen av flere elementer. Det er vanskelig å isolere disse tilstrekkelig i forskning, og å kunne kontrollere dem mot placebo.

Dette innebærer at vi som regel ikke kan si på generelt nivå om behandlingssystemene virker eller om de er trygge å bruke. Det kan imidlertid finnes forskning på de enkelte behandlingsformene som et system består av, som kan si noe om virkninger og bivirkninger ved enkelte av dem. Her er en oversikt over alle de alternative behandlingene vi har beskrevet.

Under finner du emneknaggen "behandlingssystem". Ved å trykke på den kan du følge vårt arbeid med å samle og systematisere det vi vet om denne typen behandlinger.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: