Ukrain (svaleurt) ved kreft | NAFKAM

Ukrain (svaleurt) ved kreft

Denne artikkelen er en del av prosjektet Kreft og kosthold.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Ukrain er et varemerkeregistrert middel basert på ekstrakt av planten Chelidonium majus L (svaleurt).
  • Prekliniske studier og randomiserte kliniske studier har antydet at Ukrain kan ha krefthemmende effekt, men dokumentasjonen er for svak og utilstrekkelig til å trekke noen klare konklusjoner.
  • Det er knyttet bekymring til flere av komponentene i Ukrain med tanke på risiko for alvorlige bivirkninger.

Ukrain er et halvsyntetisk middel basert på ekstrakt av planten Chelidonium majus L (svaleurt). Det hevdes å være effektivt mot en rekke kreftformer.

Flere prekliniske og kliniske studier har antydet at Ukrain kan ha medisinske egenskaper og være klinisk effektiv. Funn fra randomiserte kliniske studier tyder på at Ukrain kan ha potensial som et krefthemmende middel. Disse studiene er imidlertid for mangelfulle og begrensede til å kunne trekke noen entydig konklusjon.

Det er ikke registrert alvorlige bivirkninger i forbindelse med bruk av Ukrain, men det er likevel knyttet bekymring til visse komponenter i produktet. Blant annet er det registrert hepatitt som følge av bruk av Chelidonium majus. En annen komponent, tiofosforsyre, er kjent for å kunne forårsake både milde og alvorlige bivirkninger, som blant annet blødning og levertoksisitet.

Opplysninger om originaldokument:
Katja Boehm, Edzard Ernst, CAM-Cancer Consortium. Ukrain [online document]. February 28, 2017.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Ukrain ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: