Samtale- og uttrykksterapier | NAFKAM

Samtale- og uttrykksterapier

Med samtale- og uttrykksterapier mener vi behandlinger hvor samtale og andre uttrykksmåter sees på som det sentrale for å bedre helsen.

Faktaark

Psykosyntese

12. desember 2015
Psykosyntese er ei type samtaleterapi.
Faktaark

Kunstterapi

9. desember 2015
Innebærer bruk av musikk, tegning, maling, leireforming, samt tolking av drømmer, poesi, i tillegg til samtaler.
Faktaark

Gestaltterapi

12. oktober 2015

Gestaltterapi er en alternativ form for psykoterapi, hvor både samtaler og eksperimentelle teknikker som rollespill tas i bruk.

Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at gestaltterapi virker.

Faktaark

Primalterapi

25. april 2013
Terapeutene mener klientene må gi kraftige følelsesmessige uttrykk for den smerten de har lagret siden fødselen

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: