Reichiansk terapi | NAFKAM

Reichiansk terapi

Består av vegetoterapi og orgonterapi.

Reichiansk terapi har to varianter:

  • Vegetoterapi består av massasje, psykoanalyse, avspennings- og pusteteknikker.
  • Orgonterapi, hvor en tenkt energi skal kunne brukes til å behandle alvorlige sykdommer, er  meget omstridt.  
  • Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at Reichiansk terapi virker.
  • Det finnes ikke solid dokumentasjon av sikkerheten ved bruk av Reichiansk terapi.
Virker det?

10.februar 2014 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om reichiansk terapi. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at reichiansk terapi virker.

Er det trygt?

Det finnes ikke solid dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av Reichiansk terapi, men samtidig er det heller ikke rapportert om alvorlige bivirkninger.

Bivirkninger

Dersom du opplever negative effekter som du mener skyldes Reichiansk terapi, bør du kontakte lege.

Vær oppmerksom på at helseskade kan oppstå dersom terapeuten unnlater å råde klienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Våre kilder oppfordrer til spesiell forsiktighet for gravide, ammende og barn. Dette gjelder alle typer alternativ behandling, og skyldes generelt mangel på sikkerhetsinformasjon for disse gruppene.

Bruk av Reichiansk terapi og/ eller annen alternativ behandling bør aldri erstatte medisinsk hjelp og behandling fra den offentlige helsetjenesten. Les mer om dette i vår pasientveiledning.

Bakgrunn

Reichiansk terapi ble utviklet av legen og psykoterapeuten Wilhelm Reich (1897-1957). Reich utviklet to varianter av sin terapi: orgonterapi og vegetoterapi.

Hans orgonterapi var svært omstridt. Den baserte seg på at Reich mente å ha oppdaget en fysisk energi kalt orgon. Han mente at orgon eksisterte både i atmosfæren og i alt levende. Han utviklet instrumenter som han mente kunne utnytte orgon-energien til å behandle flere sykdommer, deriblant kreft. Dette førte til at han ble etterforsket og fikk forbud mot å fortsette med denne terapien. Bøkene hans ble beslaglagt av det amerikanske FDA (Food and Drug Administration), og han ble tiltalt og dømt til fengsel for denne virksomheten.

Vegetoterapi ble utviklet under hans opphold i Norge på 1930-tallet, og er den behandlingsformen som fikk best fotfeste her til lands. Den er en blanding av kroppsmassasje, psykoanalyse, avspennings- og pusteteknikker. Reich mente at vanskelige følelser, minner og opplevelser gir seg uttrykk i fysiske spenninger. Ved hjelp av massasje eller fysisk manipulering, mener terapeutene å øke pasientens selvbevissthet. Denne massasjen hevdes også å frigjøre energi, følelser og spenninger, samt påvirke åndedrettet og kroppsholdningen.

Kilder
  • Bruset S. og Poleszynski D.(1995): Alternativ medisinsk leksikon. Det Beste AS, Oslo.
  • Helmersen, Runa (2008): Sporene etter Wilhelm Reich i Norge. I Afspænding og psykomotoriknr.1/2008

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: