Din juridiske sikkerhet | NAFKAM

Din juridiske sikkerhet

Visste du at Norsk pasientskadeerstatning ikke gjelder for alternative behandlere?

Hovedregelen for pasienters juridiske sikkerhet ved alternativ behandling er at:

- alternative behandlere som ikke er autorisert helsepersonell, og gir behandlingen utenfor helsetjenesten, reguleres i all hovedsak av Lov om alternativ behandling av sykdom mv.

- alternative behandlere som også er helsepersonell, og gir behandlingen innenfor det offentlige helsevesenet, reguleres i tillegg til Lov om Alternativ Behandling av helsepersonelloven og pasientrettighetsloven .

Som pasient har man altså andre rettigheter hvis man for eksempel mottar akupunktur av en fysioterapeut, enn dersom man mottar akupunktur av en behandler som ikke er autorisert helsepersonell. Det har også betydning om behandlingen gis i en offentlig institusjon (for eksempel sykehus) eller ikke.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: