Noni ved kreft | NAFKAM

Noni ved kreft

Fruktjuice av planten noni hevdes å være gunstig for flere medisinske formål. Det mangler imidlertid forskning både på effekt og sikkerhet til å kunne si om planten kan ha noen av de påståtte egenskapene.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Noni er en plante fra Stillehavsregionen
  • Det mangler dokumentasjon på at noniprodukter har effekt for kreftpasienter
  • Få bivirkninger har blitt rapportert

Noni (Morinda citrifolia), også kjent som Ba Ji Tian, ostefrukt og indisk morbær, er en polynesisk plante som tradisjonelt har blitt brukt i til flere medisinske formål. Fruktjuice av noni har vært hovedfokus for oppmerksomheten de siste årene.

Nonijuice antas å ha effekt på et bredt spekter av plager og er blitt markedsført som en universalkur for tilstander som kreft, depresjon, diabetes, narkotikaavhengighet, hjertesykdom og fedme. Det hevdes også at noni har en generell positiv innvirkning på helsa.

In vitro-studier og dyreforsøk har antydet at noni har potensiell virkning som antioksidant, og at noni stimulerer immunforsvaret og virker hemmende på kreftsvulster. Det har imidlertid vært få forsøk på mennesker, og det finnes ingen randomiserte kontrollerte studier på bruk av noni hos kreftpasienter. Foreløpige studier har antydet at noni kan ha en beskyttende effekt hos storrøykere.

Det er rapportert om få bivirkninger, men forskningen på sikkerhet ved bruk av noni er mangelfull og utilstrekkelig. Flere tilfeller av leverforgiftning er riktignok rapportert, men hvorvidt disse er forårsaket av nonijuice har ikke blitt dokumentert. Kaliuminnholdet i noen nonijuice-produkter kan forårsake problemer hos personer med nedsatt nyrefunksjon, personer som lever på lavkalium-diett eller som bruker legemidler som sannsynligvis vil øke kaliumnivået.

Noni er tilsynelatende mye brukt, til tross for manglende dokumentasjon på effekt for kreftpasienter, samt begrenset forskning på sikkerhet.

Opplysninger om originaldokument:Karen Pilkington, CAM-Cancer Consortium. Noni [online document]. March 15, 2017

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Noni ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: