Mariatistel (melketistel) ved kreft | NAFKAM

Mariatistel (melketistel) ved kreft

Urteprodukter av mariatistel hevdes å kunne ha gunstig effekt ved kreft, men påstandene har ingen støtte fra kliniske studier på mennesker.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Urtepreparater med mariatistel framstilles av frøene til Silybum marianum (L.) gaertner.
  • Innledende studier har antydet at mariatistel kanskje kan ha effekt ved kreft, men dette er ikke bekreftet gjennom kliniske studier.
  • Bruk av mariatistel regnes generelt som trygt

Mariatistel er kjent under flere navn, blant annet melketistel, og tilhører plantefamilien Silybum marianum. Mariatistelprodukter er laget av frø fra Silybum marianum.

Mariatistel har vært brukt i tradisjonell folkemedisin i lange tider, blant annet til å behandle fordøyelses- og leversykdommer.

Det er hevdet at mariatistel kan ha gunstig effekt i forbindelse med kreft, blant annet ved å forhindre at kreft oppstår, bremse kreftutvikling, redusere bivirkninger av cellegift og strålebehandling, samt støtte virkningen av noen krefthemmende legemidler.

Påstandene har ingen støtte i data fra kliniske studier på mennesker, kun begrenset støtte i dyreforsøk og laboratoriestudier. Av forskning på mariatistel er kun en randomisert pilotundersøkelse tilgjengelig. Denne antyder at urten kan medvirke til å redusere levertoksisitet.

Mariatistel er generelt godt tolerert og ser ut til å være trygt å bruke.

Oppsummert er det foreløpig utilstrekkelig klinisk dokumentasjon for å støtte eller motbevise påstandene om effekt av mariatistel i sammenheng med kreftbehandling.

Opplysninger om originaldokument:Julia Green, Alexander Kalisch, CAM-Cancer Consortium. Milk thistle (Silybum marianum) [online document]. January 29, 2015.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på mariatistel ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM:

The website encountered an unexpected error. Please try again later.