Internasjonalt samarbeid på informasjon | NAFKAM

Internasjonalt samarbeid på informasjon

Informasjonsavdelingen ved NAFKAM er medlem i ICCR (International Collaboration on Complementary Therapy Resources).

ICCR er et internasjonalt samarbeidsforum mellom statlige og offentlig finansierte nettsider som formidler informasjon om alternativ behandling.

Hensikten med ICCR er å forbedre medlemslandenes tjenester overfor sine ulike publikumsgrupper, gjennom å dra veksler på hverandre og å utarbeide felles kriterier for hva som er god informasjon om alternativ behandling på internett.

ICCR finner du på nettsiden www.iccrinfo.org

Informasjonstjenestens navn:

Land:

URL:

CAMbase

Tyskland

http://cambase.dmz.uni-wh.de/opencam/ioframe_en.html

Nasjonalt Informasjonssenter for Alternativ behandling

Norge

http://nifab.no/

National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH)

USA

http://nccih.nih.gov/

National Institute of Complementary Medicine (NICM)

Australia

http://www.nicm.edu.au/

NHS Evidence - complementary and alternative medicine

UK

https://www.evidence.nhs.uk

Pediatric Complementary and Alternative Medicine Research and Education Network (PedCAM)

Canada

http://www.pedcam.ca/

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling (SRAB)

Danmark

http://www.srab.dk/

Les mer om samarbeidet:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: