Grenser for virksomheten | NAFKAM

Grenser for virksomheten

Nafkam.no er et statlig informasjonsorgan, ment for å bidra til økt pasientsikkerhet og kunnskapsbaserte helsevalg.

Vårt innhold er ment å støtte, ikke erstatte forholdet mellom pasienter og deres lege/ alternative behandler.

Nettstedet er ikke et bransjeorgan for alternative behandlere. Vi representerer ikke bransjen på noe vis. Omtale av alternative behandlingsformer eller -produkter innebærer intet kvalitetsstempel fra NAFKAM eller annen offentlig instans.

Vi verken autoriserer eller kontrollerer alternative behandlere. Vi behandler heller ikke klager på alternative behandlere eller behandlingsprodukter.Vi fastsetter ikke lovene og reglene for behandling og markedsføring av det alternative behandlingsfeltet.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: