Lov og rett | NAFKAM

Lov og rett

Målet med denne seksjonen er at pasienter, pårørende, behandlere og helsepersonell skal finne informasjon om hvilke lover og regler som gjelder for alternativ behandling i Norge.

Annet

Lenkeliste for lovverket

6. desember 2018

I lista under finner du lenker til de mest sentrale lover og regler som gjelder for eller berører alternativ behandling i Norge. Noen gjelder bare i visse tilfeller, og det er flere faktorer som avgjør dette.

Annet

Din juridiske sikkerhet

6. januar 2017
Visste du at Norsk pasientskadeerstatning ikke gjelder for alternative behandlere?
Annet

Hvem har ansvaret?

20. april 2018
Lov om alternativ behandling, helsepersonelloven og pasientrettighetsloven.
Annet

Rettigheter ved fjernsalg

6. januar 2017
Vet du hvilke rettigheter du har hvis du handler kosttilskudd på nett eller gjennom telefonsalg?

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: