Brukere, "læsere" og helsesenteret: Hjelp-søking i to samisk-norske kommuner i Nord-Norge | NAFKAM

Brukere, "læsere" og helsesenteret: Hjelp-søking i to samisk-norske kommuner i Nord-Norge

En kvalitativ studie av folk, helbredere og helsepersonells forståelse og bruk av tradisjonell helbredelse og skolemedisin i områder med stor andel samisk befolkning.

Prosjektets hovedmål er å øke innsikt i nåtidig forståelse og bruk av tradisjonell helbredelse og primærhelsetjenester i to nord- norske kommuner med stor andel samisk befolkning.  Prosjektet søker å forstå erfaringer blant brukere, "læsere" og helsepersonell. Dette vil bidra til økt kunnskap om tradisjonell helbredelse og mulige brytninger og overlapp mellom tradisjonelle og biomedisinske måter å forstå og å håndtere sykdom på. Prosjektet vil bidra til gjensidig økt forståelse, og dermed til et mer kultursensitive helsetjenester i samisk-norske kontekster.

Spesifikke mål: 

  • Å undersøke brukernes fortellinger om erfaringer med sykdom, hjelpsøking og helbredelse.
  • Å undersøke erfaringer og forståelse hos helsepersonell som møter brukere som også søker hjelp hos "læsere".
  • Å undersøke “læsere” sin forståelse av lidelse og helbredelse, deres erfaringer med å hjelpe, og forholdet deres til offentlig helsetjeneste.

Studien vil tilføre kunnskap som kan bidra til å bedre kommunikasjon mellom og helsearbeidere og pasienter som også søker hjelp hos tradisjonelle helbredere. Det vil kunne bidra til økt tilfredshet med helsetjenester, og til mer kultursensitive helsetjenester. Studien vil bidra til å se forståelse og håndtering av sykdom i et ressurs og mestringsperspektiv. Den vil bidra til å løfte fram mer usynlige, relasjonelle og miljømessige aspekter ved tradisjonell (i hovedsak) samisk forståelse og mestring knyttet til sykdom og lidelse.

PhD stipendiat: Anette Langås Larsen

Prosjektleder og veileder: Trine Stub (NAFKAM), Biveileder: Anita Salamonsen (NAFKAM).

Doktorgradsprosjektet startet i februar 2014, og skal bygge videre på pilotprosjektet/ forskningsprosjektet  “Helsepersonell i møte med pasienter som kombinerer samisk tradisjonell helbredelse og skolemedisin” - en kvalitativ intervjuundersøkelse av helsepersonells forståelse av og erfaring med tradisjonell samisk helbredelse, og med pasienter som kombinerer bruk av tradisjonell samisk helbredelse og skolemedisin i et lulesamisk område som ble utført i 2013.

Prosjektet ligger under NAFKAM og er et samarbeid mellom tre sentre ved UiT Norges arktiske Universitet. Samarbeidspartnere på noen av prosjektets publikasjoner er Professor Torunn Hamran, Senter for omsorgsforskning ( SOF) og Professor Bjørg Evjen, Senter for samiske studier (SESAM).

Prosjektet er finansiert av NFR, Norges forskningsråd. 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: