Avsluttede prosjekter ved NAFKAM | NAFKAM

Avsluttede prosjekter ved NAFKAM

Siden er under oppbygging.

Under vil du finne en liste over avsluttede prosjekter ved NAFKAM og kontaktinformasjon til relevante personer.

SenCancer

Link til prosjektbeskrivelsen.

Pasienten mellom ulike behandlingssystemer

Dette doktorgradsprosjektet belyste hvorfor norske kreft- og MS-pasienter velger alternativ behandling, opplevd effekt av alternativ behandling og pasienters og legers vurderinger av fordeler og risiko knyttet til alternativ og skolemedisinsk behandling. Resultater: Mens pasientene betrakter alternativ behandling som ufarlig og bivirkninger av skolemedisin som mulige helserisikoer, mener legene at skolemedisin er trygt og alternative behandlingsformer potensielt skadelige. Pasientene oppsøker leger som viser åpenhet og respekt i kommunikasjon rundt alternativ behandling. Pasientene forklarer positive helseeffekter med individuelle behandlingspakker basert på leger og alternative behandleres kunnskap samt egne kroppslige erfaringer. Det aller viktigste elementet mener de er deres egeninnsats for bedre helse.

Kontakt: Anita Salamonsen

ARTIKLENE I AVHANDLINGEN:

Salamonsen, Anita. Doctor-patient communication and cancer patients' choice of alternative therapies as supplement or alternative to conventional care. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2013; Volum 27 (1). ISSN 0283-9318.s 70 - 76.s doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.01002.x.

Salamonsen, Anita. Mind the Gap! Lay and Medical Perceptions of Risks Associated with the Use of Alternative Treatment and Conventional Medicine. Forschende Komplementärmedizin 2015; Volum 22 (1). ISSN 1661-4119.s 24 - 29.s doi: 10.1159/000376555.

Salamonsen, Anita; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H.. Modes of Embodiment in Breast Cancer Patients Using Complementary and Alternative Medicine. (data) Qualitative Health Research 2012; Volum 22 (11). ISSN 1049-7323.s 1497 - 1512.s doi: 10.1177/1049732312457077.

Salamonsen, Anita; Launsø, Laila; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H.. Understanding unexpected courses of multiple sclerosis among patients using complementary and alternative medicine: A travel from recipient to explorer. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2010; Volum 5 (2). ISSN 1748-2623.s doi: 10.3402/qhw.v5i2.5032.

DET FINNES I TILLEGG MANGE MEDIEOMTALER OG FLERE ARTIKLER I FAGTIDSSKRIFTER. Eks: Artikkel 2 og 4 ble invitert inn som praksisartikler i Best Practice:

Salamonsen, Anita. 
Forskjellige risikooppfatninger blant brukere av alternativ behandling og deres leger - mulige implikasjoner for pasientsikkerhet og risikokommunikasjon. Best Practice Psykiatri/Nevrologi 2017 (1)

Salamonsen, Anita; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H.. 
Uventet bedring av multippel sklerose etter bruk av alternativ behandling. BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri2012 ;Volum 3.(9) s. 28-30
UiT

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: