Åndelige behandlinger | NAFKAM

Åndelige behandlinger

Med åndelige behandlinger mener vi behandlinger hvor utøverne sier at de henvender seg til en guddom eller andre ytre, helbredende krefter på vegne av pasienten. Noen utøvere sier derimot at behandlingen deres består av å stimulere kroppens indre, selvhelbredende krefter.  

Det varierer hvordan denne typen behandlinger utøves. Noen utøvere berører pasienten der denne opplyser å ha et problem, mens andre sier at det er tilstrekkelig å holde hendene over pasientens kropp for å "scanne" etter sykdom og å behandle eventuelle helseproblemer. I denne gruppen av behandlinger er det ikke uvanlig at utøvere også sier at de kan fjernbehandle pasienten.

Her er de typene åndelige behandlinger vi har beskrevet:

Virker det?

De ytre, helbredende kreftene som utøverne mener at de kan formidle er ikke påviste. En egen indre livsenergi og et eget kretsløp i menneskekroppen er heller ikke påvist.

I de tilfellene behandlingen innebærer at utøveren tar på pasienten, kan dette ha effekt mot smerter på linje med enkelte fysikalske behandlinger.

Som andre behandlingstilbud hvor utøverne bevisst setter av god tid til å snakke med pasienten, kan slike behandlinger virke som en form for samtale- og uttrykksterapi. Følelsen av det å bli hørt og behandlet kan ha en beroligende effekt, og gjøre at man kjenner seg bedre.

Er det trygt?

Det er usannsynlig at eventuelle ytre, overnaturlige krefter i seg selv kan forverre noens helse, så lenge man ikke erstatter nødvendig medisinsk behandling med denne typen behandlinger.

Forklaring av manglende bedring med at pasienten for eksempel  ikke er «åpen nok»  kan gjøre at pasienten skylder på seg selv for at behandlingen ikke virker. Dette kan bli en ekstra belastning for pasienten.  

Les også

Helbredelse via forbønn – trosutøvelse eller behandling?

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: